Arhiv novic

Ponedeljek, 16. maj 2016, Velenje, Luksemburg

EIB s 50 milijoni evrov podprla programe raziskav, razvoja in inovacij družbe Gorenje

EIB s 50 milijoni evrov podprla programe raziskav, razvoja in inovacij družbe Gorenje

Evropska investicijska banka (EIB) je podjetju Gorenje, d. d., odobrila posojilo v višini 50 milijonov evrov. Ročnost posojila EIB je do sedem let, sredstva pa bodo v Gorenju uporabili za financiranje štiriletnega programa raziskav, razvoja in inovacij, katerega cilj je krepitev inovacijskih zmogljivosti z razvojem novih gospodinjskih aparatov in nadgradnjo obstoječega nabora izdelkov.

To je prva transakcija v Sloveniji iz programa "InnovFin – Financiranje EU za inovatorje", nove generacije finančnih instrumentov s podporo Evropske unije v okviru programa Horizon 2020.

Podpredsednik EIB László Baranyay, odgovoren za poslovanje banke v srednjeevropskih državah, je komentiral: "Posojilo EIB bo prek podpore Gorenjevim aktivnostim raziskav, razvoja in inovacij ter proizvodnje inovativnih in okolju prijaznih električnih aparatov v različnih državah članicah EU prispevalo k prepotrebni krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva." 

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je dejal: "Naš strateški načrt za obdobje 2016–2020 povzemamo s sloganom G4: Gorenje Group Grows Global (Skupina Gorenje postaja globalna). Gonilo rasti je razvoj premijskih in inovativnih aparatov ter blagovnih znamk najvišjega razreda. Pričakujemo, da se bo do leta 2020 njihova prodaja podvojila in dosegla 30 odstotkov celotne prodaje Skupine. Posojilo EIB razumemo kot izraz zaupanja in podpore pri doseganju ambicioznih strateških ciljev in nadaljnjega razvoja Skupine Gorenje.«

Sredstva EIB bodo podprla razvoj novih in še boljših gospodinjskih aparatov, ki porabijo manj električne energije, v njih je vgrajenih več recikliranih materialov, so ob koncu življenjske dobe bolj razgradljivi, za njihovo proizvodnjo je potrebnih manj virov in med delovanjem porabljajo manj vode. To bo imelo pozitivne učinke na okolje, v skladu s politiko EIB na področju podnebnih ukrepov. Dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij bodo večinoma potekale v Razvojno kompetenčnem centru Gorenjevi matični lokaciji v Velenju v Sloveniji, nekaj teh dejavnosti pa bo potekalo tudi v Gorenjevih ostalih treh kompetenčnih centrih za raziskave in razvoj na Nizozemskem, Švedskem ter Češkem.

Dodatne informacije:

Evropska investicijska banka (EIB) je institucija Evropske unije v lasti njenih držav članic, ki zagotavlja dolgoročno financiranje dobrih investicij, ki prispevajo k ciljem politike EU.

Finančni produkti InnovFin

V okviru novega raziskovalnega programa EU za obdobje 2014 - 2020, imenovanega Horizon 2020, sta Evropska komisija ter Evropska investicijska banka (EIB in EIF) zagotovili novo generacijo finančnih instrumentov ter svetovalnih storitev, ki inovativnim podjetjem omogočajo lažji dostop do financiranja. V naslednjih sedmih letih bo v okviru programa "InnovFin – Financiranje EU za inovatorje" na voljo vrsta prilagojenih produktov, s katerimi bo na voljo več kot 24 milijard evrov finančne podpore za raziskave in inovacije v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter za pospeševalce raziskovalne infrastrukture. Ta finančna sredstva naj bi po pričakovanjih podprla do 48 milijard evrov končnih naložb v raziskave in inovacije.