Arhiv novic

Petek, 20. maj 2016, Velenje

Prvo četrtletje zaznamovala rast prodaje in dobička

Krepili smo prodajo inovativnih aparatov in izdelkov pod premijskimi blagovnimi znamkami ter povečali prodajo zunaj Evrope. V prvem četrtletju smo ustvarili 6,8 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 0,6 milijona evrov čistega dobička.

Dobro poslovanje Skupine Gorenje iz zadnjega četrtletja leta 2015 se je nadaljevalo v prvem četrtletju leta 2016, ki smo ga zaključili z 6,8 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 0,6 milijona evrov čistega dobička, kar je bistveno bolje kot v lanskem prvem četrtletju. Obdobje so pozitivno zaznamovale visoke rasti prodaje velikih in malih gospodinjskih aparatov ter ugodne spremembe v strukturi prodaje, tako z vidika blagovnih znamk in izdelkov kot geografsko. 

V Vzhodni Evropi je prodaja zrastla v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji, Črni Gori in Makedoniji. Pomembno rast smo dosegli tudi na trgih Rusije in Ukrajine (več kot 30 %), kjer smo presegli načrtovane prihodke od prodaje in okrepili tržni položaj. Na zahodu Evrope gre izpostaviti rast prodaje na Nizozemskem, kjer pridobivamo tržni delež. Večjo prodajo smo ustvarili tudi v Severni Ameriki, na Kavkazu, v Aziji ter Braziliji, s čimer znižujemo odvisnost od evropskih trgov.

K izboljšanju prodajne strukture je prispevalo povečevanje deleža inovativnih in premijskih aparatov ter izdelkov pod premijskima blagovnima znamkama Asko in Atag. Prodajo malih gospodinjskih aparatov smo povečali za dobrih 18 odstotkov.

Ustvarili smo 6,5 odstotka več prihodkov in skoraj 52 odstotkov več dobička iz poslovanja

Skupina Gorenje je v prvem četrtletju leta 2016 ustvarila 285,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 6,5 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 6,8 milijona evrov in je bil za skoraj 52 odstotkov višji kot prvem četrtletju lani. Prihodki temeljne dejavnosti Dom so dosegli 242,7 milijona evrov (8,4 odstotka več kot v enakem obdobju 2015) in so skladni z načrtovano dinamiko prihodkov.

Stroške materiala in surovin smo prilagajali obsegu prodaje

V prvih treh mesecih leta smo uspešno obvladovali stroške materiala in surovin, logistike, garancijskih posegov in stroške dela. Skladno s strateško usmeritvijo smo povečali vlaganja v razvoj izdelkov na 3,1 odstotka prihodkov od prodaje Skupine (0,1 o. t. več kot v primerljivem obdobju leta 2015). Ključne razvojne novosti prvega četrtletja 2016 so bili prenovljeni vgradni podpultni hladilno-zamrzovalni aparati širine 600 mm, pralni stroji polnitve 10 kg za strateškega partnerja Panasonic, linija premijskih vgradnih pečic Asko Craft in nova linija pomivalnih strojev srednjega cenovnega razreda, katerih proizvodnjo smo začeli prejšnji teden. V marketing pa smo s ciljem zagotavljanja boljše tržno komunikacijske in prodajne podpore vložili 6,2 milijona evrov, kar predstavlja 2,2 odstotka prihodka Skupine Gorenje (povečanje za 0,5 o. t. glede na primerljivo obdobje lani).

Stabilne razmere na trgih

Razmere na trgih v drugem četrtletju so stabilne, kar se odraža tudi v obsegu poslovanja.

V nadaljevanju leta se osredotočamo na izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo nadaljnjo rast prodaje in izboljševanje prodajne strukture, to pa so predvsem razvoj novih izdelkov in inovacij, optimiziranje oskrbne verige in kompleksnosti, nadaljnje uvajanje vitke organizacije ter sistemov kakovosti in načrtovanja. Z namenom zniževanja zadolženosti pa bomo nadaljevali z ustvarjanjem denarnega toka in s skrbnim obvladovanjem obratnih sredstev.

23. redna skupščina delničarjev Gorenja, d. d., bo 8. julija 2016.

Poročilo o poslovanju v prvi polovici leta 2016 bo objavljeno 23. avgusta 2016