Arhiv novic

Sreda, 1. junij 2016, Velenje

Stališče Gorenja glede prodaje Gorenja Surovine

Danes zjutraj smo v objavi družbe Elemental Holding na spletnem portalu Varšavske borze prebrali, da naj bi nas družba Tesla Recycling obvestila o nameri, da odstopi od Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe Gorenje Surovina, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu SPA). V Gorenju, d. d., smo uradno obvestilo o tem prejeli šele danes dopoldan, torej šele po omenjeni objavi. Tesla Recycling navaja, da Gorenje ni izpolnilo pogodbenih pogojev. Tej navedbi nasprotujemo, saj smo prepričani, da je Gorenje dogovorjene predpogoje iz SPA izpolnilo, dokazila o izpolnitvi pa so bila drugi pogodbeni stranki večkrat poslana, vendar nismo od Tesle Recycling prejeli nobenega uradnega odziva. Kljub našim večkratnim zahtevkom pa družba Tesla Recycling ni zagotovila nepreklicnega jamstva v skladu z določilom 5.1.2 (c) SPA, ki je predpogoj, ki ga mora za izvedbo pogodbe izpolniti.

31. maja 2016 je Gorenje obvestilo Teslo Recycling o nameri, da odstopi od pogodbe, če zgoraj navedeni predpogoj ne bo izpolnjen v roku 30 delovnih dni od dne, ko Tesla Recycling prejme obvestilo.

Gorenjeva nadaljnja dejanja in odločitve bodo tudi v prihodnje skladna z določili Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe Gorenje Surovina, d. o. o.