Arhiv novic

Petek, 8. julij 2016, Velenje

Obvestilo o sklepih 23. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Upravi Gorenja razrešnica za 2015, rast prodaje in dobička v prvem polletju letos

Uprava družbe Gorenje, d. d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange)

objavlja sporočilo za javnost in sklepe 23. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., ki je bila v petek, 8. julija 2016 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Predsednik uprave Franjo Bobinac se je v predstavitvi delničarjem poleg zahtevnega leta 2015 dotaknil tudi aktualnega poslovanja. O poslovanju v drugem četrtletju letošnjega leta je izrazil zadovoljstvo, saj je bilo tako z vidika prodaje kot dobičkonosnosti še boljše kot prvo.

Prodaja gospodinjskih aparatov pod vsemi lastnimi blagovnimi znamkami je v prvi polovici leta 2016 zrasla na večini trgov. Ugodna geografska struktura in izdelčna struktura, kjer se je okrepila prodaja premijskih izdelkov, sta pozitivno vplivali na dobičkonosnost.

V prvi polovici leta smo tudi dobro upravljali stroške, še posebej materiala in logistike, izboljšali smo upravljanje zalog in znižali obratni kapital. Navedene aktivnosti so se odrazile v močni rasti dobička iz poslovanja (EBITDA in EBIT) ter čistega dobička, ki ga je Skupina Gorenje ustvarila ob koncu letošnjega prvega polletja.

Na podlagi trenutnih napovedi za drugo polovico leta uprava ocenjuje, da smo na dobri poti, da bomo zastavljene cilje poslovnega načrta leta 2016 tudi dosegli.

Sklepi skupščine

V nadaljevanju skupščine so delničarji upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2015. Dividende letos ne bodo izplačane. Skupščina se je seznanila tudi z odstopom člana nadzornega sveta Keitha Milesa in namesto njega v nadzorni svet izvolila Miho Košaka.

Rezultati poslovanja v prvem polletju bodo objavljeni po obravnavi nadzornega sveta 23. avgusta 2016.