Arhiv novic

Torek, 20. september 2016, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi - 20.9.2016

Dne 19. 9. 2016 smo od družbe HOME PRODUCTS EUROPE B.V., Utrechtseweg 181, 6862 Aj Oosterbeek, Nizozemska, prejeli obvestilo, da je na dan 19. 9. 2016 pridobila 13.800 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s tem se je delež glasovalnih pravic družbe povečal s 4,94 % (1.207.431) na 5,00 % (1.221.231) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.