Arhiv novic

Četrtek, 10. november 2016, Velenje

Več kot 50-odstotna rast dobička iz poslovanja Skupine Gorenje je rezultat rasti prihodkov in ugodne prodajne strukture.

Tretje četrtletje prodajno najboljše, glede na prejeta naročila bo zadnje predvidoma rekordno. Ocenjujemo, da bomo do konca leta dosegli načrtovani dobiček.

V prvih devetih mesecih smo v Skupini Gorenje ustvarili 900,9 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,1 milijona evrov dobička. Prihodki od prodaje v tretjem četrtletju 2016 so bili pomembno višji kot prihodki od prodaje v  drugem in prvem četrtletju, predvsem pa smo še naprej izboljševali prodajno strukturo.

V prvih devetih mesecih smo ustvarili 900,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,9 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta in skladno z načrtovano dinamiko. EBITDA je znašal 60,5 milijona evrov, EBIT pa 25,2 milijona evrov, kar predstavlja 54,5-odstotno rast.

Uspešno poslovanje zaznamujeta glede na prvih devet mesecev 2015 podoben obseg prodaje velikih gospodinjskih aparatov ter kar 36,3-odstotna rast prihodkov od prodaje malih gospodinjskih aparatov. Povečana vlaganja v razvoj in marketing pa podpirajo tudi izboljšanje strukture prodaje, ki se kaže v krepitvi prodaje višje pozicioniranih blagovnih znamk, predvsem premijske blagovne znamke Asko, ki je zrasla za 7,9 odstotka, ter krepitvi prodaje premijskih in inovativnih aparatov.

Ugodna geografska struktura pomeni krepitev prodaje na trgih Beneluksa, Centralne in Vzhodne Evrope, vključujoč Rusijo in Ukrajino, pa tudi Avstralije in ZDA.

Hkrati smo višjemu obsegu prodaje in proizvodnje uspešno prilagajali stroške materiala in surovin ter tako ustvarili pomembne prihranke. Dobro smo obvladovali tudi logistiko, garancijske posege in valutna tveganja.

Skupina Gorenje je v prvih treh četrtletjih ustvarila 25,2 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 4,1 milijona evrov čistega dobička.

Neto finančni dolg v višini dobrih 405 milijonov evrov je ob sicer višjih prihodkih na primerljivi ravni kot v letu 2015, za 1,0 pa smo izboljšali razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA, predvsem zaradi dosežene boljše dobičkonosnosti.

Ocenjujemo, da bomo načrtovani dobiček dosegli

Glede na prejeta naročila ocenjujemo, da bomo v zadnjem četrtletju 2016 dosegli najvišjo četrtletno prodajo v letošnjem letu. Prihodki Skupine bodo v tem obdobju znašali med 340 in 350 milijoni evrov. Tako bomo dosegli še višjo zasedenost proizvodnih zmogljivosti, kar bo imelo poleg izboljšane izdelčne in regijske prodajne strukture tudi pozitiven vpliv na nadaljnjo rast dobičkonosnosti Skupine.

Ocenjujemo, da bo Skupina Gorenje v letu 2016 dosegla načrtovani čisti dobiček v višini 7,6 milijona evrov.

Spremembe v organiziranosti Skupine Gorenje

Nadzorni svet se je na današnji seji seznanil tudi s predvidenimi spremembami v organiziranosti Skupine Gorenje, ki jih uprava skladno s strateško usmeritvijo operativne odločnosti in učinkovitost načrtuje v letu 2017. Skupina Gorenje bo prešla iz klasične funkcijske organiziranosti v poslovno-produktno organizacijo, kjer bo še več prostora za podjetniški pristop in osredotočenost na nadaljnje povečevanje uspešnosti poslovanja.