Arhiv novic

Četrtek, 10. november 2016, Velenje

Informacija o zaključku postopka

Od direktorja Panasonic Corporation Tetsura Homme smo prejeli obvestilo z naslednjo vsebino, naslovljeno na predsednika uprave Gorenja, v katerem Panasonic Corporation pojasnjuje odločitev glede povečanja lastniškega deleža v Gorenju:

»Po opravljenem skrbnem pregledu smo zaključili proces vrednotenja in presoje, upoštevajoč vse relevantne dejavnike kot so trenutne razmere na trgu, trenutna Gorenjeva lastniška struktura, analiza rezultatov skrbnega pregleda z našega vidika itd. Kot rezultat takšnega vrednotenja in presoje smo zaključili, da povečanje lastniškega deleža v Gorenju ni v skladu s trenutno investicijsko strategijo Panasonic Corporation.

Zato vas, v skladu s členom 3.7.1. Sporazuma o strateškem partnerstvu, obveščamo, da Panasonic Corporation trenutno ne more nadaljevati aktivnosti za povečanje lastniškega deleža v Gorenju in ne bo nadaljeval s prevzemnim postopkom.

Zelo cenimo naše poslovno sodelovanje z Gorenjem in se nadejamo nadaljevanja našega partnerstva tudi v bodoče.«

Nadzorni svet podrobno spremlja poslovanje družbe in izvajanje Strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-2020 ter se redno seznanja s potekom aktivnosti družbe Panasonic v zvezi z morebitnim povečanjem lastniškega deleža v Gorenju. Nadzorni svet in uprava poudarjata, da odločitev družbe Panasonic o tem, da trenutno ne bo nadaljeval s povečevanjem lastniškega deleža v družbi, ne vpliva na cilje in samostojen razvoj Skupine Gorenje, ki jih je družba začrtala v strateškem načrtu. V skladu s cilji le-tega Skupina Gorenje že v prvem letu njegovega uresničevanja dosega več kot 50 odstotno rast dobička iz poslovanja, kar je rezultat rasti prihodkov in ugodne prodajne strukture, ter bo predvidoma ustvarila za leto 2016 načrtovani čisti dobiček v višini 7,6 milijona evrov. Gorenje in Panasonic pa načrtujeta nadaljevanje poslovnega sodelovanja na različnih področjih, kot sta ga skupno zastavila.