Arhiv novic

Četrtek, 17. november 2016, Velenje

Skupina Gorenje ima najboljše letno poročilo

Skupina Gorenje ima najboljše letno poročilo

Skupina Gorenje je na tekmovanju za najboljše letno poročilo, ki ga vsako leto prireja Poslovna akademija Finance, zmagala v svoji kategoriji in med velikimi podjetji po oceni strokovne žirije pripravila najboljše letno poročilo za leto 2015. Najboljši smo bili tudi v dveh področnih kategorijah: pripravili smo najboljše letno poročilo v komuniciranju ter v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju.  

Tekmovanje za prestižno strokovno nagrado za najboljše letno poročilo je v organizaciji Poslovne akademije Finance in časnika Finance letos potekalo že 17. zapovrstjo. »Letno poročilo je najpomembnejše komunikacijsko in vsebinsko orodje, s katerim  poročamo o svojem poslovanju različnim bralcem. Zato morajo biti v ospredju transparentnost, bistvenost, resničnost in poštenost poročanja,« poudarja dr. Tatjana Horvat, idejna vodja projekta Najboljše letno poročilo in predsednica komisije za ocenjevanje letnih poročil.

Letnemu poročilu Skupine Gorenje je petčlanska strokovna komisija, ki je ocenjevala kakovost vsebine ter komunikacijski vidik letnega poročila za poslovno leto 2015, namenila skupaj 932 od 1000 točk, s čimer smo se zavihteli na prvo mesto med velikimi podjetji.

»Vsebinsko sestavo letnega poročila Skupine Gorenje za leto 2015 smo temeljito prevetrili in pri tem upoštevali v svetu prepoznane in že dodobra preverjene modele in smernice poslovnega in trajnostnega poročanja, ki kažejo v smeri uvajanja celostnega poročanja,« je dejal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac. »Informacije o okoljskih in družbenih vidikih našega poslovanja smo tako umestili v jedro poslovnega poročila; poslovna odličnost, okoljska odgovornost in družbena skrbnost so namreč trije glavni stebri našega trajnostnega poslovanja ter so vsi trije horizontalno povezani z našimi načrti in ukrepi na področju upravljanja tveganj.«

Ta so sestavni del našega čedalje bolj globalnega poslovanja. Med tveganji, ki so se v primerjavi z letom prej povečala in s katerimi smo se v letu 2015 še posebej intenzivno ukvarjali, so predvsem tista, povezana s spremembami političnega in kulturnega okolja, spremembami na področju zakonodaje in regulativov ter dodatnimi spremembami ekonomskega okolja in aktivnosti tekmecev. Informacije o našem prejšnjem poslovanju in prihodnjih ciljih smo povezali s poslovnim modelom, strateškimi cilji in trajnostno naravnanostjo naše družbe, kot so začrtani na strateški ravni.

»Tako kot priprava strateškega načrta 2016–2020 je tudi priprava letnega poročila za leto 2015 plod izrazito timskega dela, v katero so se s pripravo, usklajevanjem in povezovanjem informacij o poslovanju vključevali sodelavci z različnih področij,« izpostavlja Bobinac.