Arhiv novic

Četrtek, 22. december 2016, Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV04

Družba Gorenje, d.d., je v četrtek, 22. 12. 2016 izplačala imetnike komercialnih zapisov GRV04, ki so bili izdani 3. 2. 2016, v skupni nominalni vrednosti 28,9 milijona evrov.

Na dan 22. 12. 2016 so v izplačilo zapadli komercialni zapisi z oznako GRV04, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 3. 2. 2016, v skupni nominalni vrednosti 28,9 milijona evrov in z obrestno mero 2,00 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bila razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka, in optimizacija stroškov financiranja.

Družba Gorenje, d. d. bo z namenom sezonskega financiranja poslovanja v začetku leta 2017 že petič zapored pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov in bo v ta namen po objavi tega sporočila pričela s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih komercialnih zapisov predvidoma konec januarja 2017. Predviden obseg izdaje je do 40  milijonov evrov.