Arhiv novic

Petek, 13. januar 2017, Velenje

Gorenje načrtuje peto izdajo komercialnih zapisov

Gorenje, d. d., načrtuje peto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti do 40 milijonov evrov, z datumom začetka obrestovanja 24.1. 2017 in datumom zapadlosti 22. 12. 2017.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila 13. 1. 2017 in 16. 1. 2017.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest d.d.