Arhiv novic

Torek, 31. januar 2017, Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV05 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV05 nosijo 1,30-odstotno obrestno mero, skupna nominalna vrednost izdaje znaša 40,0 milijona evrov.

Gorenje, d. d., je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, financiranje sezonske narave poslovanja, in optimizacija stroškov financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov je vsebovanih v pripetem dokumentu.