Arhiv novic

Četrtek, 6. april 2017, Velenje

Gorenje preučuje možnost druge izdaje obveznic

Družba Gorenje, d. d., obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za drugo izdajo obveznic, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji obveznic, obliki obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje obveznic je nadaljnje izboljšanje povprečne ročnosti virov financiranja, podpora uresničevanju strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-20 preko planirane rasti obsega poslovanja in nadaljnjega izboljševanja strukture prodaje (še posebej v segmentu premijskih in inovativnih aparatov), refinanciranje dela dolgoročnih finančnih virov in optimizacija stroškov financiranja.

Družba Gorenje, d. d., bo pričela postopek nove izdaje obveznic s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih obveznic predvidoma v prvi polovici maja 2017.

Aktivnosti druge izdaje in prodaje obveznic družbe Gorenje, d. d., izvaja Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana.