Arhiv novic

Ponedeljek, 24. april 2017, Velenje

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2016

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja Izjavo o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki se nanaša na poslovno leto 2016.