Arhiv novic

Sreda, 24. maj 2017, Velenje

V prvem četrtletju leta 2017 zelo solidna rast prodaje in dobička Skupine Gorenje

V prvem četrtletju leta 2017 zelo solidna rast prodaje in dobička Skupine Gorenje

V Skupini Gorenje smo v prvem četrtletju letošnjega leta okrepili prodajo premijskih in inovativnih pomivalnih in kuhalnih aparatov ter skladno s strateškim načrtom povečali prodajo na trgih zunaj Evrope, pa tudi v Beneluksu in Vzhodni Evropi. Visoke rasti smo ustvarili tudi pri prodaji malih gospodinjskih aparatov ter aparatov ogrevalne tehnike. Tako smo prvo četrtletje 2017 v primerjavi z enakim obdobjem lani sklenili z več kot 16-odstotno rastjo dobička iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 7,9 milijona evrov, ter z 2,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za poldrugi milijon bolje kot v lanskem prvem četrtletju.

Od januarja do marca letos smo ustvarili 305,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobrih sedem odstotkov bolje kot v lanskem prvem četrtletju in 3,4 odstotka več od načrta. Od tega smo skoraj 251 milijonov ustvarili v temeljni dejavnosti gospodinjskih aparatov, kar v primerjavi s prvim četrtletjem 2016 predstavlja 3,4-odstotno rast.

Pomembno smo izboljšali EBITDA, ki je znašal 20,6 milijona evrov in je za 11,6 odstotka višji kot v prvem četrtletju leta 2016. Ob tem smo znižali relativno zadolženost, povprečni strošek financiranja ter izboljšali strukturo ročnosti finančnih obveznosti, tako da 66 odstotkov predstavljajo dolgoročni viri. Izdali smo tudi peto izdajo komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti 40 milijonov evrov ter petletno obveznico v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona evrov.

Največja rast prodaje na trgih zunaj Evrope

Na trgih zunaj Evrope smo dosegli 37,7-odstotno rast, s čimer zmanjšujemo odvisnost od zrelih evropskih trgov. Pomembno rast smo tako ustvarili v Severni Ameriki, Avstraliji, na Bližnjem in Daljnem vzhodu, Kavkazu ter v Aziji. Zunajevropski trgi v strukturi prihodkov temeljne dejavnosti Dom predstavljajo 12,1-odstotni delež, kar je 3 o. t. več kot pred letom dni. 

Prodajo smo povečevali tudi na trgih Beneluksa, kjer pridobivamo tržni delež s prodajo izdelkov premijske blagovne znamke Atag. Za pet odstotkov smo povečali prodajo v Vzhodni Evropi, v Ukrajini pa kar za 50 odstotkov.

V Nemčiji in Veliki Britaniji smo se z namenom cenovnega repozicioniranja odpovedali nekaterim prodajnim akcijam za nizkocenovne aparate, pri katerih ne ustvarjamo sprejemljive marže, posledično pa smo v prvem četrtletju 2017 ustvarili nekoliko nižje prihodke.

Premijski aparati predstavljajo že 30 odstotkov prodaje velikih gospodinjskih aparatov, inovativni pa več kot 22 odstotkov

V strukturi prodaje prvega četrtletja smo za skoraj četrtino okrepili prodajo pod premijsko blagovno znamko Asko in za 6 odstotkov pod premijsko znamko Atag. Hkrati smo izboljšali izdelčno strukturo prodaje velikih gospodinjskih aparatov, tako da so se prihodki od prodaje premijskih aparatov povečali za 13,3 odstotka, inovativnih za skoraj desetino in pomivalnih aparatov za 20 odstotkov, visoke rasti pa beležimo tudi pri malih gospodinjskih aparatih (32,3 odstotka) ter ogrevalni tehniki.

Za razvoj smo v prvem četrtletju namenili skoraj 8 milijonov evrov

Za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Skupine smo še naprej ciljno povečevali vlaganja v marketing in razvoj. V razvoj smo v prvem četrtletju vložili 7,6 milijona evrov ali 2,5-odstotni delež prihodkov od prodaje Skupine Gorenje. Med ključnimi razvojnimi novostmi izpostavljamo novo modularno platformo vgradnih hladilno-zamrzovalnih aparatov za blagovno znamko Gorenje, novo dizajnsko linijo Gorenje Ora ïto ter hladilnik Gorenje Retro Special Edition, priljubljeni »Bulli«, ki je nastal v soznamčenju s Volkswagnom.

Za 3,1 milijona evrov smo povečali investicijska vlaganja, ki znašajo 14,8 milijona. Od tega smo 8,7 milijona vložili v tehnološko opremo, ki jo pretežno uporabljamo pri razvoju novih izdelkov.

Učinkovito smo obvladovali stroške

V prvem četrtletju smo uspešno obvladovali nabavne cene globalnih surovin in materialov ter optimizirali stroške logistike, pa tudi porabo materiala v proizvodnji. Z oskrbo s komponentami iz najbolj konkurenčnih držav smo stroške materiala in surovin prilagajali obsegu prodaje in proizvodnje. V Skupini Gorenje smo imeli v prvem četrtletju povprečno 10.978 zaposlenih, kar je 448 več kot v prvem četrtletju lani. Rast je posledica povečanega obsega proizvodnje v Velenju in Valjevu. Kljub povečanju stroškov dela za 4,7 odstotka je bila njihova rast nižja od rasti prihodkov od prodaje.

Tudi v nadaljevanju leta bomo veliko pozornost namenjali učinkovitemu upravljanju s ključnimi tveganji, in sicer tveganjem na področju nabavnih cen globalnih surovin in materialov, stroškov poslovanja, doseganju načrtovanega obsega poslovanja ter zagotavljanju konkurenčnosti Skupine. Za slednje bomo poskrbeli z nadaljnjim spodbujanjem rasti prodaje, izboljševanjem prodajne strukture, razvojem inovacij ter novih izdelkov in storitev, optimiziranjem oskrbne verige in kompleksnosti ter skrbnim načrtovanjem ter skladno z dinamiko strateškega načrta ustvarjali vrednost za vse naše deležnike.

Poslovanje Skupine Gorenje v drugem četrtletju poteka v skladu z načrtovano medletno dinamiko.

24. redna skupščina delničarjev Gorenja, d. d., bo 14. julija 2017.

Poročilo o poslovanju v prvi polovici leta 2017 bo objavljeno 25. avgusta 2017.