Arhiv novic

Torek, 27. junij 2017, Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev-27.6.2017

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev-27.6.2017

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Branko APAT, član uprave
  3. Žiga DEBELJAK, član uprave
  4. Peter KUKOVICA, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Vinko JELIČIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev
  9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 24. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za petek, 14.7.2017.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.