Arhiv novic

Petek, 30. junij 2017, Velenje

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d. d., v trgovanje na organiziranem trgu

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d. d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d. d., je dne 29. 6. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-4/2017-9 z dne 29. 6. 2017 o potrditvi prospekta za uvrstitev 19.456 obveznic z oznako GV02 v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev obveznic GV02 v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.