Arhiv novic

Petek, 14. julij 2017, Velenje

Gorenje z najboljšim 1. polletjem v zadnjih petih letih, upravi razrešnica za leto 2016

Gorenje z najboljšim 1. polletjem v zadnjih petih letih, upravi razrešnica za leto 2016

Predsednik uprave Franjo Bobinac je na 24. skupščini delničarjev Gorenja predstavil poslovanje Skupine Gorenje v letu 2016 ter letošnje polletne rezultate, ki so najboljši v zadnjih petih letih, tako z vidika prihodkov kot dobička. Skupina je prvem polletju 2017 namreč ustvarila 624 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih 7 odstotkov več kot lani, ter 4,4 milijone evrov čistega dobička, kar pomeni, da smo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 dobiček več kot podvojili.

Prodajo gospodinjskih aparatov smo povečali za 3,5 odstotka, zahvaljujoč dobri geografski strukturi in solidnemu produktnemu spletu ter z rastjo na večini naših glavnih trgov in pri vseh blagovnih znamkah Skupine Gorenje.

Tudi v drugi polovici leta si bomo prizadevali uresničiti prodajne načrte, predvsem na zelo konkurenčnih trgih Zahodne Evrope, ob hkratnem zagotavljanju stroškovne učinkovitosti, kjer se soočamo z rastočimi stroški ključnih surovin in komponent ter pritiski na stroške dela v Sloveniji, Srbiji in na Češkem. Še naprej bomo tudi izboljševali učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom, predvsem zalogami, ter si prizadevali za ustrezno razdolžitev do konca poslovnega leta.

Izvajamo številne ukrepe za omejitev omenjenih negativnih dejavnikov in s tem za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov Skupine v vseh ključnih vidikih.

 

Sklepi skupščine

V nadaljevanju so delničarji upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2016. Dividende bodo letos izplačane v višini 0,10 evra bruto na delnico. Skupščina je v nadzorni svet izvolila Karla Kardova.

Nadzorni svet je skupščino v duhu transparentnosti in dobrega korporacijskega upravljanja seznanil, da je 13. julija 2017 soglasno sklenil, da sedanjemu predsedniku uprave Franju Bobincu ponudi nov mandat na tem položaju in ga pozove, da se v roku 15 dni opredeli do te ponudbe. Nadzorni svet namreč ocenjuje, da je stabilnost na položaju predsednika uprave v tem trenutku v interesu družbe in njenih delničarjev. Če ponudbo sprejme, bo Bobinac 28. julija 2017 ponovno imenovan za predsednika uprave za mandatno obdobje od 20. julija 2018 do 20. julija 2023.

Rezultate poslovanja v prvem polletju bomo objavili po obravnavi nadzornega sveta, 25. avgusta 2017.