Arhiv novic

Četrtek, 27. julij 2017, Velenje

Franjo Bobinac predsednik uprave še en mandat

Franjo Bobinac predsednik uprave še en mandat

V zvezi s ponudbo Franju Bobincu za novi mandat na mestu predsednika uprave, s katero je nadzorni svet 14. julija 2017 seznanil skupščino, je predsednik nadzornega sveta Marko Voljč 26. julija prejel soglasje Franja Bobinca in z le-tem seznanil člane nadzornega sveta. S tem je Franjo Bobinac imenovan za predsednika uprave družbe Gorenje, d. d., za mandatno obdobje od 20. 7. 2018 do 20. 7. 2023.