Arhiv novic

Torek, 3. oktober 2017, Velenje

Začasna ustavitev trgovanja z obveznico GV01 zaradi izvedbe postopkov KDD v centralnem registru

Začasna ustavitev trgovanja z obveznico GV01 zaradi izvedbe postopkov KDD v centralnem registru

Gorenje, d. d., sporoča, da je 10. 10. 2017 datum vmesnega izplačila glavnice amortizacijske obveznice z  oznako GV01. Do izplačila glavnice in pripadajočih obresti so upravičeni imetniki GV01, ki bodo na dan 4. 10. 2017 (presečni dan) vpisani v register KDD.

Vmesno izplačilo glavnice amortizacijske obveznice predstavlja skladno s pravili poslovanja KDD z dne 14. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 23. 1. 2017 korporacijsko dejanje, ki določa, da mora KDD zagotoviti imetnikom obveznice GV01 izplačilo, izbris in nato izdajo obveznice z isto kodo ISIN, a z zmanjšano glavnico.

Na tej osnovi je KDD pozval Ljubljansko borzo in izdajatelja Gorenje, d .d., k začasni ustavitvi trgovanja z obveznico GV01 za obdobje od 3. 10. 2017 do 10. 10. 2017, kar je družba Gorenje, d. d., tudi storila.