Arhiv novic

Četrtek, 26. oktober 2017, Velenje

Obvestilo o Zahtevi za posredovanje poročil in informacij

Obvestilo o Zahtevi za posredovanje poročil in informacij

Gorenje je od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejelo Zahtevo za posredovanje poročil in informacij, ki jo ATVP utemeljuje izključno s članki, objavljenimi v časniku Delu na temo domnevne prekinitve poslovnega sodelovanja Skupine Gorenje in Panasonica. Zavajajoče navedbe o prenehanju sodelovanja med omenjenima korporacijama so nato povzemali tudi drugi mediji. 

Gorenje bo na omenjeno zahtevo ATVP odgovorilo v skladu z veljavno zakonodajo in postavljenimi roki, od časnika Delo pa smo v skladu z Zakonom o medijih zahtevali objavo popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev.

Dejstvo, da sta se v pogodbeno dogovorjenem roku iztekli dve komercialni pogodbi o prodaji izdelkov Panasonicu, ne pomeni, da je poslovno sodelovanje prenehalo, kot so mediji večkrat napačno navajali. Gorenje in Panasonic še vedno poslovno sodelujeta pri razvoju in proizvodnji določenih izdelkov, obe družbi pa se dogovarjata tudi o skupnem razvoju tehnološko zahtevnih kuhalnih aparatov. Sodelovanje poteka na osnovi Pogodbe o strateškem sodelovanju, ki poleg osnov za komercialno in razvojno sodelovanje ureja tudi sodelovanje Panasonica v lastniški strukturi Gorenja.

V letu 2017 smo v poslovnem načrtu predvideli, da bomo na osnovi dveh komercialnih pogodb o prodaji izdelkov Panasonicu ustvarili približno 0,5 odstotka prihodkov Skupine Gorenje. Med januarjem in septembrom letos je bil obseg omenjenih pogodb v celoti realiziran, zato v letu 2017 Gorenje iz tega naslova ne bo zabeležilo nikakršnega padca prihodkov. Ker je Panasonic Gorenje pravočasno obvestil, da omenjenih dveh pogodb v prihodnjem letu ne namerava podaljšati, prihodki iz tega naslova tudi ne bodo vključeni v letni načrt Skupine Gorenje za leto 2018. Gorenje in Panasonic sta svoje sodelovanje vseskozi usklajevala v skladu s trendi na ciljnih trgih, zato je bilo načrtovanje pričakovanih prihodkov pravilno.

O dogodkih, ki za Skupino Gorenje nimajo materialnega pomena (predstavljajo manj kot 5 odstotkov letnih prihodkov), ne poročamo, upoštevajoč pri tem Priporočila javnim družbam za obveščanje Ljubljanske borze. Če bi kateri od partnerjev odstopil od Strateške pogodbe o poslovnem sodelovanju, pa bi Gorenje ravnalo enako kot ob njeni sklenitvi in podatek takoj javno objavilo.