Arhiv novic

Torek, 14. november 2017, Ljubljana

Gorenje izbrali za najbolj okolju prijazno podjetje

Gorenje izbrali za najbolj okolju prijazno podjetje

Na okoljskem srečanju, ki ga tradicionalno prirejata časnik Finance in Eko sklad, letos pa je potekalo pod naslovom Odličnost, inovativnost in učinkovitost v praksi ­- okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini, je Gorenje prejelo nagrado za najbolj okolju prijazno podjetje. Uspešno udejanjanje naše strategije razvoja do okolja prijaznih izdelkov v Gorenju spremljata tudi sistematično zmanjševanje porabe energije in vode ter zmanjševanje količine odpadkov v proizvodnji. Uspešnost na tem področju nam potrjujejo tudi številna okoljska priznanja, ki smo jih prejeli doslej.

V sklopu dogodka so podelili tudi okoljske nagrade, za katere se je letos potegovalo 24 podjetij in projektov, od tega šest v kategoriji okolju prijazno podjetje. Strokovna žirija je za zmagovalca v tej kategoriji razglasila družbo Gorenje, d. d. Komisija je prepoznala okoljsko usmerjenost podjetja, predvsem pa zelo dobre rezultate, ki jih na tem področju dosegamo.

Nagrado je v imenu Gorenja sprejela Vilma Fece, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ki je ob tem dejala: »Veseli nas, da ste Gorenje prepoznali kot podjetje z jasno okoljsko vizijo in strategijo ter vrhunskimi okoljskimi dosežki skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov.« Vilma Fece je v sklopu srečanja tudi predavala na temo Ali je okoljska odličnost prednost na trgu ter predstavila Gorenjeve okoljske izzive pri proizvodnji gospodinjskih aparatov.

V Gorenju imamo izjemno dolgo okoljsko tradicijo, saj na tem področju s strokovnimi in organizacijskimi aktivnostmi delujemo že več kot trideset let. Pri naših okoljskih prizadevanjih so nas prepoznale različne strokovne javnosti v Sloveniji in tujini. »Zelo smo ponosni, da lahko med naša pomembnejša mednarodna priznanja uvrstimo tudi tretje mesto med 65 mednarodnimi korporacijami v raziskavi o trajnostni vrednosti podjetij. Raziskava ugotavlja, da Gorenje štirikrat bolje izkorišča naravne vire, kot je povprečje v evropski industriji,« izpostavlja Fecetova. »Uvajanje okoljskih izboljšav je stalnica našega delovanja. Največje priznanje pa nam dajejo tisti, ki vsakodnevno uporabljajo naše okolju prijazne izdelke v svojih domovih.«

Poleg številnih okoljskih nagrad v Sloveniji smo v Gorenju prejeli nagrade za okoljske dosežke tudi na Madžarskem in v Srbiji ter se kot prvo slovensko podjetje vpisali v register Emas.