Arhiv novic

Sreda, 22. november 2017, Velenje

Družba prejela zahtevi za sklic skupščine

Družba prejela zahtevi za sklic skupščine

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d. d., je dne 17. 11. 2017 obvestila javnost, da je 16. 11. 2017, prejela zahtevo manjšinskega delničarja, Home Products Europe B.V., za sklic skupščine. Včeraj, 21. 11. 2017, in danes, 22. 11. 2017, pa je družba prejela vsebinsko identični zahtevi za sklic skupščine delničarjev Raiffeisenbank Austria d. d., Magazinska 69, 1000 Zagreb, ter Splitska banka d. d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, in ki ju zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d. o. o., iz Maribora. Kot registrirani lastnik 471.555 delnic Gorenja, d. d., ISIN SI0031104076, delničar Raiffeisenbank Austria d. d. z navedenim številom delnic ne dosega zakonsko zahtevanega deleža, to je ene dvajsetine osnovnega kapitala, na podlagi katerega bi poslovodstvo moralo sklicati skupščino, prav tako velja tudi za delničarja Splitska banka d. d., kot registrirani lastnik 407.831 delnic Gorenja, d. d., ISIN SI0031104076. Ker pa sta zahtevi identični zahtevi delničarja Home Products Europe B.V., bo družba zahteve obravnavala skupaj.

V primeru, da bo družba od delničarjev prejela še kakšno identično zahtevo za sklic skupščine, navedenega družba ne bo javno objavila, vse prejete zahteve pa bo obravnavala skupaj.