Arhiv novic

Torek, 28. november 2017, Velenje, Slovenia

Krožno gospodarstvo in kako ga spodbuditi v procesu razvoja inovacij

Krožno gospodarstvo in kako ga spodbuditi v procesu razvoja inovacij

Gorenje je uspešno sodelovalo v projektu ResCoM – Resource Conservative Manufacturing, ki ga sofinancira Evropska komisija. Eden od ciljev projekta je bil razviti orodja, ki bodo podjetjem v pomoč pri transformaciji v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

V krožnem gospodarstvu:
  • se vrednost proizvodov, materialov in virov v gospodarstvu ohranja čim dlje,
  • se minimalizira nastajanje odpadkov in poraba virov minimizirana,
  • se izdelke ob koncu življenjske dobe ponovno uporabi, prenovi ali reciklira, kar ustvari nadaljnjo vrednost1

Kot pravi dr. Aleš Mihelič2, v Skupini Gorenje vodja predrazvoja v Razvojno-kompetenčnem centru za pralne in sušilne aparate, "spreminjanje obstoječih oz. uvajanje novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva predstavlja velik potencial," saj krožno gospodarstvo predstavlja številne prednosti:

  • za proizvajalce (novi trgi in kupci, višja dodana vrednost ...),
  • za okolje (manj odpadkov, manj onesnaževanja, nižja poraba energije ...),
  • za kupce (boljša kakovost, manj skrbi, krajši cikli pomivanja ...),
  • za nove raziskave in razvoj.
Dr. Mihelič še poudarja, da "je panoga gospodinjskih aparatov s proizvajanjem izdelkov, ki znižujejo porabo energije in vode, in z izboljšanimi tehnikami recikliranja ob koncu življenjske dobe že dokazano gonilo učinkovite rabe virov."

A za vsako organizacijo prehod iz linearnega v krožni sistem predstavlja velik korak. Ta prehod lahko terja, da organizacija spremeni način, kako vodi svoje poslovanje, oblikuje svoje izdelke in upravlja s svojo dobavno verigo. Ker gre za tri soodvisna področja, sprememba na enem področju vpliva na ostali dve. To pomeni, da je takšna tranzicija postopen proces, ki poteka na več ravneh, na katerih je treba več korakov izvesti hkrati. Na primer, sprememba poslovnega modela iz običajne prodaje v najem ali zakup bi terjala spremembe tako pri oblikovanju izdelkov kot v dobavni verigi. Hkrati je bistveno, da organizacija predvidi gospodarski in okoljski učinek vseh sprememb, preden se odloči za uvedbo sistemov krožnih izdelkov. Vendar zaenkrat še ni na voljo orodij, s katerimi bi lahko ocenili gospodarske in okoljske rezultate sistemov krožnih izdelkov, zato je bil namen raziskave in študij primerov, pripravljenih v okviru projekta ResCoM, razviti in testirati orodje, ki temelji na simulacijah in več metodah, ki bo v pomoč pri ocenjevanju gospodarskih in okoljskih rezultatov sistemov krožnih izdelkov.

V času trajanja projekta ResCoM smo v Gorenju razvili in preučili inovativni poslovni model, ki prinaša vrednosti podjetju in uporabnikom, hkrati pa pripomore tudi k ohranjanju okolja. Gre za potencialen nov storitveni model za pralne stroje blagovne znamke Asko, ki ponuja model zakupa za gospodinjske uporabnike in komercialni trg. Pralni stroji bi bili na voljo v zakup v treh tržnih segmentih, čez čas pa bi postopoma prehajali iz enega segmenta v naslednjega, in sicer: vsak pralni stroj bi začel kot nov izdelek višjega razreda (1. segment); nato bi bil obnovljen in ponujen kot model srednjega, varčnega razreda (2. segment); končno bi bil ponovno obnovljen in ponujen kot model vstopnega razreda ali kot obnovljen varčni model (3. segment). Po tem bi podjetje prevzelo izdelek oz. materiale za recikliranje.

"Skozi tri življenjske cikle bi pralni stroj prihranil 146 kg materialov, 21 kWh stroškov energije v proizvodnji ter 18 kWh stroškov za porabe energije, kar predstavlja skupen prihranek 2,5 tone CO2eq," pojasnjuje dr. Mihelič. 

Gorenje je pri projektu ResCoM sodelovalo kot eden izmed štirih industrijskih partnerjev (proizvajalcev OEM) in je raziskovalcem zagotavljalo podatke in povratne informacije glede razvitih orodij, ki bi "usmerjala odločitve podjetij, tako da bi ponazarjala prednosti izdelkov, oblikovanih na ta način, osvetljevala gospodarske učinke, učinkovitost rabe virov, emisije toplogrednih plinov ter porabo energije."3

"Gorenje je uspešno uporabilo orodja in metodologijo ResCoM za podporo pri prepoznavanju priložnosti za zajem vrednosti iz poslovnih modelov krožnega gospodarstva. S tem ko smo preko ResCoM-a razvili storitveni koncept za pralne stroje Asko, smo se od teorije že pomaknili v prakso in v implementacijo večjega industrijskega pilotnega projekta tega modela s financiranjem EU Horizon 2020. Novih izzivov se že veselimo," je še dodal Janez Uplaznik, izvršni pomočnik uprave za skupni razvoj v Skupini Gorenje.3

Viri: 

1 Evropska komisija. 2015. Circular Economy. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en (3. november 2017). 

2 Dr. Aleš Mihelič. How to initiate “circular economy” thinking in the process of innovation creation – case study of Gorenje’s project ResCoM. Brdo pri Kranju, 27. september 2017. Dostopno prek: https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/Dan%20inovativnosti%202017%20-%20Ales%20Mihelic.pdf (3. november 2017).

3 ResCoM. 2017. ResCoM Case study Gorenje. Dostopno prek: http://www.rescoms.eu/case-studies/gorenje (3. november 2017).