Arhiv novic

Petek, 22. december 2017, Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV05

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV05

Družba Gorenje, d. d., je v petek, 22. 12. 2017 izplačala imetnike komercialnih zapisov GRV05, ki so bili izdani 24. 1. 2017, v skupni nominalni vrednosti 40,0 milijona evrov.

Na dan 22. 12. 2017 so v izplačilo zapadli komercialni zapisi z oznako GRV05, družbe Gorenje, d. d., ki so bili izdani 24. 1. 2017, v skupni nominalni vrednosti 40,0 milijona evrov in z obrestno mero 1,30%. Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, financiranje sezonske narave poslovanja, in optimizacija stroškov financiranja.

Družba Gorenje, d. d., bo z namenom sezonskega financiranja poslovanja v začetku leta 2018 že šestič zapored pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov in bo v ta namen po objavi tega sporočila pričela s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih komercialnih zapisov predvidoma v začetku februarja 2018. Predviden je podoben obseg izdaje kot letos.