Arhiv novic

Torek, 9. januar 2018, Velenje

Delničarji Gorenja na izredni skupščini niso izglasovali zamenjave nadzornikov

Delničarji Gorenja na izredni skupščini niso izglasovali zamenjave nadzornikov

Na 25. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d. d., delničarji niso podprli predloga za zamenjavo predsednika nadzornega sveta Gorenja Marka Voljča ter člana nadzornega sveta Uroša Slavinca. Nadzorni svet bo tako mandat, ki se mu sicer izteče letos julija, nadaljeval v dosedanji sestavi.

 

Skupščino je družba Gorenje, d. d., sklicala na podlagi zahteve delničarjev Home Products Europe B. V. z Nizozemske, hrvaških Raiffeisenbank Austria, d. d., ter Splitska banka, d. d., in Unicredit Bank Hungary z Madžarske, ki so predlagali odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh novih članov, Philipa Sluiterja in Roberta Lična. Na skupščini je bilo zastopanih 16.914.487 delnic z glasovalno pravico ali 69,6 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Od oddanih 16.897.414 glasov je zamenjavo nadzornikov podprlo 44,7 odstotka, kar predstavlja 31,1 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico, zato predlog zamenjave nadzornikov ni bil sprejet.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je po skupščini dejal: »Zadovoljni smo, da so delničarji podprli stabilen, dolgoročen razvoj Gorenja in ne parcialnih interesov določenih posameznikov. Pomembno sporočilo so s svojim glasovanjem dali tudi veliki lastniki, ki so s tem dali podporo nadzornemu svetu in upravi, da dokončata zastavljeno delo. Poslovanje v lanskem letu je bilo zelo zahtevno in marsikaj še moramo narediti, da bomo stanje izboljšali, a težavne razmere na trgih obvladujemo. V luči dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za vse naše deležnike smo resno zastavili tudi iskanje bodočega strateškega partnerja, kar bo poleg izboljšanja poslovanja v letu 2018 ena ključnih nalog uprave.«

Oceno poslovanja v 2017 ter gospodarski načrt za 2018 bomo predstavili po obravnavi nadzornega sveta, 12. januarja 2017.