Arhiv novic

Petek, 19. januar 2018, Velenje

Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov

Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov

Gorenje, d. d., načrtuje šesto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila 19. 1. 2018.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest d. d.