Arhiv novic

Sreda, 31. januar 2018

Pametne tovarne gradimo pametno, korak za korakom

Pametne tovarne gradimo pametno, korak za korakom

Digitalna transformacija od nas zahteva veliko denarja, časa ter inter- in intradisciplinarnosti, zato se je v Skupini Gorenje lotevamo zelo premišljeno in po korakih.

Namen naše Digitalne poslovne strategije 2016-2020, ki vključuje digitalne storitve za različne povezane skupnosti, povezljive naprave za pametne domove in poslovne procese, podprte z digitalnimi tehnologijami, je:

      - ustvarjati vrednost s ponudbo inovativnih digitalnih poslovnih rešitev za povezane skupnosti naših deležnikov

      - in izboljšati poslovno učinkovitost z uporabo digitalnih poslovnih rešitev. 

Zajema tudi digitalno strategijo za področje proizvodnje in nadgradnjo že obstoječih gradnikov pametnih tovarn z namenom postopne realizacije koncepta pametnih tovarn v proizvodnih obratih Skupine Gorenje.

Industrija 4.0 in koncept pametnih tovarn

Industrija 4.0 predstavlja četrto stopnjo industrijske (r)evolucije, ki temelji na kiber-fizičnih sistemih (Cyber-Physical systems ali CPS) in dinamičnem procesiranju podatkov.

Za razliko od prejšnjih stopenj industrijske (r)evolucije, npr. tretje stopnje, ko sta bili elektronika in IT ključni za nadaljnjo avtomatizacijo proizvodnje, je za Industrijo 4.0 ključna povezava med fizičnimi in digitalnimi sistemi.

Tako bomo oz. smo v novem obdobju industrije priča vse večji meri komunikacije med stroji, računalniki in senzorji, ki z izmenjavo podatkov skrbijo za avtonomno izvajanje delovnih procesov. Bolj kot bosta takšna komunikacija in delovanje napredovala, manj bo potreb po človeškem (fizičnem) delu. Posledično se bo močno zmanjšala možnost pojava človeških napak, proizvodnja pa bo bolj učinkovita, bolj produktivna, stroškovno, časovno in materialno pa veliko manj potratna.

Ključna ideja Industrije 4.0: integriran, avtomatiziran in optimiziran tok proizvodnje.

Glavni cilji robotizacije in avtomatizacije:

      - povečanje učinkovitosti proizvodnje,

      - ustvarjanje in povečanje dodatne vrednosti.

V proizvodnih tovarnah Skupine Gorenje že uporabljamo veliko posameznih gradnikov t.i. pametnih tovarn. Ker pa želimo, da naše tovarne v prihodnosti postanejo pametne tovarne, smo v digitalni strategiji za področje proizvodnje začrtali naslednje korake, s katerimi bomo že obstoječe gradnike nadgradili in jih povezali v pametno celoto.