Arhiv novic

Petek, 2. februar 2018, Velenje

Informacija o poteku preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Informacija o poteku preučevanja priložnosti za strateška partnerstva
V zvezi z obvestiloma o preučevanju priložnosti za strateška partnerstva ter imenovanju finančnih in pravnih svetovalcev, objavljenima 9. novembra 2017 in 29. novembra 2017, uprava družbe Gorenje, d. d., posreduje informacijo o doslej izvedenih aktivnostih.

V decembru 2017 je podjetje Rothschild & Co. v imenu Skupine Gorenje stopilo v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverilo njihov interes za morebitno strateško partnerstvo s Skupino Gorenje, ki bi lahko vodilo tudi v udeležbo izbranega strateškega partnerja v Gorenjevi lastniški strukturi.

Po podpisu pogodbe o zaupnosti so v drugi polovici januarja 2018 potencialni partnerji, ki so izkazali svoj interes za nadaljnjo oceno potenciala za partnerstvo s Skupino Gorenje, prejeli pakete informacijskih gradiv ter postopkovno pismo.

Postopkovno pismo opredeljuje pravila in časovni okvir, v skladu s katerim so potencialni partnerji povabljeni, da do 7. marca 2018 oddajo svoje nezavezujoče ponudbe za partnerstvo s Skupino Gorenje.

Po preučitvi prejetih nezavezujočih ponudb s strateškega vidika bodo določeni potencialni investitorji povabljeni k izvedbi postopka skrbnega pregleda.

V drugi fazi bodo potencialni partnerji prejeli dodatne informacije, prav tako pa jim bodo omogočeni dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o Skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij Skupine Gorenje ter sestanki z vodstvom Skupine.

V nadaljevanju procesa je mogoče pričakovati, da se bodo nekateri potencialni partnerji tudi neposredno obrnili na večje delničarje za razgovore o pogojih potencialnega strateškega partnerstva.

Uprava družbe Gorenje, d. d. bo naslednjo informacijo o postopku objavila do 15. marca 2018.