Arhiv novic

Petek, 2. februar 2018, Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Gorenje, d. d., zainteresirano javnost obvešča, da je za namen uvrstitve v trgovanje na Ljubljansko borzo, d. d., 11.534 komercialnih zapisov z oznako GRV06 v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov, ki zapadejo v plačilo dne 21. 12. 2018 in ki so bili 1. 2. 2018 izdani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih paprijev pri KDD d. d., na Ljubljansko borzo, d. d., posredovalo zahtevo za uvrstitev predmetnih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

S komercialnimi zapisi z oznako GRV06 se bo lahko trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana po njihovi uvrstitvi v trgovanje. Informacijo o tem bo objavila Ljubljanska borza, d. d., v okviru sistema SEOnet.

Več informacij glede komercialnih zapisov GRV06, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., je vsebovanih v pripetem dokumentu.