Arhiv novic

Ponedeljek, 12. februar 2018

Industrija 4.0 in pametne tovarne. Smo že tam?

Industrija 4.0 in pametne tovarne. Smo že tam?

Če ne, kako blizu smo že?

»Ko govorimo o Industriji 4.0 in konceptu pametnih tovarn, moramo upoštevati, da na tem področju še ni določenih standardov, ki bi jasno definirali, kako daleč smo, posamezna podjetja oz. ponudniki teh storitev pa ponujajo razne vprašalnike, kateri služijo za orientacijo o stopnji dosežene digitalizacije,« je dejal Robert Rošer, direktor proizvodnje programa Kuhalni aparati v Skupini Gorenje.

Pri realizaciji koncepta pametnih tovarn smo v Skupini Gorenje že v zaključni fazi priprave naše strategije, nadaljnjih korakov na tem področju pa se moramo lotiti zelo premišljeno. V naših proizvodnjah sicer že uporabljamo veliko elementov t.i. Industrije 4.0, vse aktivnosti pa so usmerjene v to, da jih še nadgradimo in povežemo v pametno celoto.

 

 

 

Veliko smernic za realizacijo koncepta pametne tovarne in rešitev je v Skupini Gorenje že implementiranih, med drugim:

      - pametna orodja: s senzorji na orodjih smo dosegli večjo produktivnost in zmanjšali obrabo in poškodbe orodjih, in pametna montažna linija s pametnimi senzorji (npr. RFID Tag in 'reading heads'), ki so integrirani na paleti na liniji za montažo oz. sestavljanje aparatov;

      - avtonomni roboti, ki so že vključeni v določene proizvodne procese;

      - AGV sistem za interno logistiko, avtomatsko vodeno vozilo, ki se giblje po določeni logistični poti in skrbi za transport materialov od točke A do B. Vozilo se giblje avtonomno, za vodenje pa uporablja magnetne trakove oz. so vodena s pomočjo laserskih senzorjev. Opremljena so tudi z optičnimi senzorji, ki zagotavljajo ustrezen nivo varnosti.

     - AR / navidezna resničnost: implementacija tehnologije HoloLens za navidezno resničnost v proizvodnji in razvoju produktov. Navidezna resničnost predvsem v fazi predrazvoja aparatov omogoča boljšo vizualno predstavo posameznih izdelkov, vizualni nadzor nad delovnimi procesi, oddaljen dostop, predčasno detekcijo slabosti in pomanjkljivosti v delovnem procesu, prihranek časa in stroškov itd.

     - 3D tisk: v Gorenju v Velenju  imamo centralizirano prototipno delavnico, kjer razpolagamo s tehnologijo za 3D tiskanje.

     - Plant simulation t.j. program za računalniško animacijo, ki omogoča modeliranje in simulacijo proizvodnih sistemov in procesov.

     - Pomemben element, ki ga uporabljamo že od konca leta 2017 so t.i. digitalni dvojčki, ki omogočajo simulacijo v digitalnem okolju (npr. simulacijo načrtovanja implementacije nove proizvodnje, simulacijo logističnih procesov, načrtovanja operativne proizvodnje itd.) in pripomorejo k zmanjšanju nepotrebnih napak in stroškov ter povečanju produktivnosti na produktni liniji.

     - Kolaborativni oz. sodelujoči robot: robot, opremljen s posebnimi varnostnimi protokoli, ki dela ob boku s človekom.

Z vključevanjem in odpiranjem inovativnosti želimo še naprej utirati pot v Industriji 4.0.

V prihodnosti želimo več robotov na delovnih mestih z ramo ob ramo z ljudmi in implementirati robote tudi na področjih natančnih montažnih operacij, kjer je danes človeško delo še vedno nenadomestljivo.

Robotizacijo in avtomatizacijo želimo vnesti v čim več delovnih podprocesov ter v/na same montažne linije – želimo, da roboti nadomestijo fizično delo ljudi na težjih operacijah, kar pa nikakor ne pomeni zmanjšanja delovnih mest za ljudi. Ravno nasprotno: roboti bodo v prihodnosti prevzeli naporno fizično delo in montažne operacije, ljudje pa bodo njihovo delovanje nadzirali. S tem bomo dvignili produktivnost ter povečali dodano vrednost. Z vključevanjem in odpiranjem inovativnosti pa želimo še naprej utirati pot v Industriji 4.0.