Arhiv novic

Petek, 9. marec 2018, Velenje

Letno poročilo Skupine Gorenje za 2017

Letno poročilo Skupine Gorenje za 2017


Nadzorni svet je 8. marca 2018 na svoji 43. seji sprejel revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2017.