Arhiv novic

Petek, 16. marec 2018, Velenje

Za Gorenje Surovino sedem nezavezujočih ponudb

Za Gorenje Surovino sedem nezavezujočih ponudb

V skladu s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost v Gorenju nadaljujemo s postopkom prodaje družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb. 

Do 16. marca 2018 smo prejeli sedem nezavezujočih ponudb zainteresiranih strateških in finančnih vlagateljev ter po analizi ponudb pet potencialnih vlagateljev povabili k skrbnemu pregledu. 

V procesu skrbnega pregleda bomo izbranim potencialnim vlagateljem od tedna, ki se začne 19. marca, omogočili dostop od podatkov v okviru virtualne podatkovne sobe, obisk izbranih lokacij družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb ter sestanke s poslovodstvi omenjenih družb.

Skladno s procesnimi dokumenti v Gorenju pričakujemo zavezujoče ponudbe za nakup družbe Gorenje Surovina, d. o. o., in njenih odvisnih družb najkasneje do 29. maja 2018.

O poteku postopka prodaje bomo javnost obveščali skladno z zakonodajo ter pravili Ljubljanske in Varšavske borze.