Arhiv novic

Torek, 8. maj 2018, Velenje

Gorenju tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev

Gorenju tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev

V Gorenju, d. d., smo 8. maja 2018 prejeli tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije.

Skupaj z nekaterimi večjimi delničarji, ki so sodelovali v postopku preučevanja priložnosti za strateška partnerstva in so zavezani k zaupnosti in mirovanju, bomo pregledali prejete zavezujoče ponudbe ter objavili naslednjo informacijo o postopku do 15. maja 2018.

Upoštevajoč določila podpisanih pogodb o zaupnosti z zainteresiranimi strateškimi partnerji, v Gorenju ne bomo komentirali morebitnih špekulacij glede imen zainteresiranih partnerjev.