Arhiv novic

Sreda, 9. maj 2018, Velenje

V Gorenju kot najboljšega ponudnika izbrali Hisense

V Gorenju kot najboljšega ponudnika izbrali Hisense

V Gorenju smo 8. maja 2018 prejeli tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije, 9. maja pa smo dva najboljša ponudnika pozvali k izboljšanju ponudb. Uprava je prejete ponudbe in izboljšani ponudbi preučila skupaj s finančnim in pravnim svetovalcem ter ključnimi delničarji, ki so aktivno sodelovali v postopku.

Pri izbiri najboljšega ponudnika smo upoštevali strateške elemente, ki so bili podlaga za začetek postopka iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije ter ponujena cena delničarjem. Upoštevajoč te kriterije smo kot najboljšega ponudnika izbrali kitajsko skupino Hisense, ki je za ceno delnice ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50% + eno delnico družbe. Izbrani ponudnik se je zavezal, da bo najkasneje v roku 15 dni objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem. S tem je postopek preučevanja priložnosti za strateška partnerstva zaključen in Gorenje o nadaljnjih postopkih ne bo več objavljalo obvestil, razen v skladu z relevantno zakonodajo.