Arhiv novic

Petek, 11. maj 2018, Velenje

Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

Uprava družbe Gorenje, d. d., je 11. maja 2018 od pooblaščenega člana prevzemnika Hisense Luxemburg Home Appliance Holdings S.ar.l., Luxemburg (v nadaljevanju: prevzemnik) prejela obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic družbe Gorenje, d. d.

Prevzemnik v prevzemni nameri navaja, da namerava podati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Gorenje Gospodinjski aparati, d. d., skladno z veljavno relevantno zakonodajo. Prevzemna namera je bila 11. maja 2018 objavljena tudi v časniku Delo.