Arhiv novic

Četrtek, 24. maj 2018, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Informacija o pomembnih deležih v družbi
24. maja 2018 smo od Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je prodal delnice družbe Gorenje, d. d., katerih lastnik je bil, in da se je po prodaji delnic njegov delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., znižal pod 5 odstotkov vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.

Od družbe International Finance Corporation (v nadaljevanju IFC) smo 24. maja 2018 prejeli obvestilo, da je IFC 22. maja 2018 odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d. Skupno je bilo odsvojenih 2.881.896 delnic, kar predstavlja 11,8 odstotka vseh delnic. IFC po zaključku transakcije v družbi Gorenje, d. d., nima več lastniškega deleža.

Od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding in družbe Hisense Luxembourg Holding pa smo 24. maja prejeli obvestilo, da sta 22. maja 2018 pridobili 22,56- odstotni delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d. Družba Hisense Luxembourg Holding je pridobila 1.154.977 delnic oz. 4,73-odstotni delež vseh glasovalnih pravic, družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding pa je pridobila 4.354.300 delnic oz. 17,83-odstotni delež vseh glasovalnih pravic v družbi.