Arhiv novic

Torek, 12. junij 2018, Velenje

Delničarji štiri nadzornike Gorenja izvolili za ponovni mandat

Delničarji štiri nadzornike Gorenja izvolili za ponovni mandat

Na 26. skupščini Gorenja so delničarji podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 ter štiri nadzornike izvolili za ponovni mandat v nadzornem svetu Gorenja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 14.922.917 oziroma 61,4% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je predstavil letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2017, ko je Skupina Gorenje ustvarila 1,31 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijona evrov dobička, ter v prvem četrtletju 2018. »V 2018 smo si zastavili ambiciozno, skoraj 7-odstotno rast prihodkov in 8,1 milijona evrov evrov dobička,« je napovedal Bobinac.   

V nadaljevanju je delničarjem opisal potek iskanja strateškega partnerja. »Iskali smo trdnega partnerja za prihodnost za vse deležnike, da bomo skupaj razvijali in ohranjali delovna mesta in osvajali nove trge. Prevzem bodo financirali iz lastnih sredstev, podpirali in razvijali vse Gorenjeve blagovne znamke, v prevzemnem prospektu ne omenjajo nikakršnega prestrukturiranja družbe, sedež družbe ostaja v Sloveniji, Gorenje pa postaja razvojna platforma Hisensa za vso Evropo -  ne le v izdelčnih skupinah, kjer smo že prisotni, verjamem, da lahko izdelujemo tudi televizijske aparate, klimatske naprave idr. na vseh naših proizvodnih lokacijah.«

Bobinac je skupščino označil za zgodovinsko: »To je obdobje, ko tlakujemo prihodnost Gorenja za naslednja desetletja. Razvijali se bomo v okviru močnega strateškega partnerja, ki razume in prepoznava Gorenje kot platformo za skupen razvoj v Evropi. To je veliko priznanje za Gorenje.«     

Sklepi skupščine

Delničarji so za poslovno leto 2017 podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Dividende letos ne bodo izplačane.

V bodoči nadzorni svet so izvolili štiri dosedanje nadzornike Gorenja: Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja. Nov nadzorni svet bo začel štiriletni mandat 21. julija 2018.