Arhiv novic

Torek, 26. junij 2018, Velenje

KAD prodala svoj delež v Gorenju

KAD prodala svoj delež v Gorenju
V Gorenju smo od Kapitalske družbe, d. d. (KAD), prejeli obvestilo, da je 26. junija 2018 sprejela prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding in bo na tej osnovi prodala vse svoje delnice družbe Gorenje, d. d. 

Skupno bo na ta način odsvojila 3.998.735 delnic, kar predstavlja 16,37 odstotka vseh delnic Gorenja. 

Po zaključku transakcije KAD v družbi Gorenje, d. d., ne bo imela več lastniškega deleža.

Hkrati z informacijo o pomembnih deležih v družbi smo prejeli tudi obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi in ki se nanaša na zgoraj naveden sprejem prevzemne ponudbe. Kapitalska družba, d. d., je namreč tesno povezana z Bachtiarjem Djalilom, saj ta opravlja funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe in hkrati funkcijo člana nadzornega sveta Gorenja.