Arhiv novic

Četrtek, 16. avgust 2018, Velenje

Objava sklica 27. skupščine delničarjev Gorenja

Objava sklica 27. skupščine delničarjev Gorenja
Uprava Gorenja, d. d., sklicuje 27. skupščino družbe Gorenje, d. d., ki bo potekala 17. septembra 2018 ob 11.00 v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1. Sklic 27. skupščine delničarjev Gorenja ter predlogi sklepov z obrazložitvijo posameznih točk dnevnega reda, izjava banke HSBC in pisno poročilo glavnega delničarja so v pripetih dokumentih.

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1), 1. odstavkom 384. člena ZGD-1 in 27. členom statuta družbe Gorenje, d. d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, uprava družbe Gorenje, d. d., na zahtevo delničarja Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á.r.l., s poslovnim naslovom 6, Rue Eugène Ruppert, L -2453 Luxembourg, vpisanega v luksemburški poslovni register in register družb pod št. B224161 (glavni delničar), sklicuje 27. skupščino družbe Gorenje, d. d., ki bo potekala 17. septembra 2018 ob 11.00 v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Sklic 27. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., predlogi sklepov z obrazložitvijo posameznih točk dnevnega reda, izjava banke HSBC in pisno poročilo glavnega delničarja so v pripetih dokumentih.

Letna poročila družbe Gorenje za zadnja tri leta so dosegljiva na povezavi https://www.gorenjegroup.com/si/za-vlagatelje/letna-porocila.