Arhiv novic

Četrtek, 7. februar 2019

Gorenje se bo po konsolidaciji lastništva preoblikovalo v d. o. o.

Gorenje se bo po konsolidaciji lastništva preoblikovalo v d. o. o.
Gorenje, d. d., se bo na podlagi sklepa skupščine (ta je bila 7. 2. 2019) iz delniške družbe preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. Preoblikovanje pomeni zaključek prevzemnega postopka z družbo Hisense kot edinim preostalim delničarjem in prinaša preprostejše upravljanje brez nadzornega sveta in uprave.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, kar naj bi se zgodilo predvidoma do konca februarja, bo prenehal tudi mandat članom nadzornega sveta in uprave. Namesto nadzornega sveta in uprave bo Gorenje vodil in nadziral njegovo poslovanje sedemčlanski Kolegij direktorjev (Committee of Directors), ki mu predseduje Franjo Bobinac, sestavljajo pa ga še dva glavna direktorja Lan Lin in Chao Liu in štirje direktorji: Yeguo TangShaoqian JiaŽiga Debeljak ter Drago Bahun kot delavski direktor oziroma predstavnik delavcev.

Obenem bo pri poslovodenju podjetja sodelovalo še 5 dosedanjih članov uprave: Stanka PejanovićTomaž KorošecHanson HanLu Hou in Saša Marković, ki bodo imenovani za prokuriste oziroma izvršne podpredsednike družbe. Poslovodstvo bo odgovorno za tekoče posle družbe, kot so vodenje proizvodnje in poslovanja, izvajanje sklepov družbenika in kolegija direktorjev, organizacijo izvajanja poslovnih in investicijskih načrtov, določanje notranje organiziranosti družbe itd.

Poenostavljeno upravljanje bo omogočilo bolj učinkovito vodenje in sprejemanje odločitev znotraj družbe, ki se bo tako lahko hitreje odzivala na izzive in spremembe v zahtevnem poslovnem okolju ter boljše izkoriščanje sinergij s Hisensom. 

 Franjo Bobinac bo poleg funkcije predsednika Kolegija direktorjev še naprej opravljal tudi novo funkcijo podpredsednika za globalni marketing v Hisense International, na katero je bil imenovan že lani. »S preoblikovanjem Gorenja v družbo z omejeno odgovornostjo zaključujemo uspešen postopek iskanja strateškega lastnika. Gorenje je lastniško konsolidirano, s Hisensom kot novim lastnikom pa postavljamo kakovostne temelje za razvoj Skupine Gorenje, njenih blagovnih znamk ter s tem za prihodnost več kot 11.000 zaposlenih.«