Arhiv novic

Ponedeljek, 11. marec 2019, Velenje

Gorenje se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo

Gorenje se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo
V Gorenju smo 11. 3. 2019 od Okrožnega sodišča v Celju prejeli sklep o vpisu spremembe v sodni register. Z navedenim sklepom so bili v sodni register vpisani sklepi o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo, sprejeti 7. 2. 2019 na 29. skupščini družbe.

Družba se je z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

-       firma družbe: Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o.,

-       skrajšana firma družbe: Gorenje, d. o. o.,

-       sedež družbe: Velenje,

-       osnovni kapital družbe: 101.415.882,14 EUR,

-       poslovni naslov družbe: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal veljati statut družbe in začel veljati Akt o ustanovitvi. Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo je edini delničar postal imetnik edinega poslovnega deleža v višini 101.415.882,14 evra.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta, ki so bili: Drago Krenker, Žan Zeba, Jurij Slemenik, Krešimir Martinjak, Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu in Wenzhong Liu.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom uprave, ki so bili: Lan Lin, Chao Liu, Lu Hou, Anguo Yan, Changchun Sun, Saša Marković, Drago Bahun, Žiga Debeljak, Tomaž Korošec, Stanka Pejanović, Jianmin Han in Franc Bobinac.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register sta bila Lan Lin in Chao Liu imenovana za direktorja, ki sta glavna direktorja družbe Gorenje; Franc Bobinac je bil imenovan za direktorja in predsednika kolegija direktorjev družbe Gorenje; Yeguo Tang, Shaoqian Jia in Žiga Debeljak so bili imenovani za direktorje družbe; Drago Bahun pa je bil imenovan za direktorja, ki je predstavnik delavcev.

Dosedanji člani uprave: Stanka PejanovićTomaž KorošecHanson HanLu Hou in Saša Marković so bili imenovani za izvršne podpredsednike družbe, na tej funkciji se jim pridružuje še Boštjan Pečnik, dosedanji izvršni direktor programa kuhalnih aparatov. Poslovodstvo bo odgovorno za tekoče posle družbe, kot so vodenje proizvodnje in poslovanja, izvajanje sklepov družbenika in kolegija direktorjev, organizacijo izvajanja poslovnih in investicijskih načrtov, določanje notranje organiziranosti družbe itd.