Arhiv novic

Sreda, 20. marec 2019, Velenje

Gorenje preučuje možnosti umika obveznic iz trgovanja na organiziranem trgu

Gorenje preučuje možnosti umika obveznic iz trgovanja na organiziranem trgu
Družba Gorenje, d. o. o., po zaključenem umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev začenja s postopkom preučevanja možnosti umika obveznic GV01 in GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze. 

Zato namerava Gorenje v kratkem začeti z razgovori z imetniki obveznic GV01 in GV02 o načinu in pogojih umika obeh obveznic iz trgovanja ter morebitnih spremembah pogojev izdanih obveznic. Končno odločitev o umiku obveznic ter pogoje za umik obveznic iz trgovanja na  organiziranem trgu Ljubljanske borze bo Gorenje sprejelo po opravljenih razgovorih z imetniki obveznic.

Nova Ljubljanska banka (NLB) je pooblaščena od izdajatelja za organizacijo preučitve možnosti  izvedbe umika obveznic iz organiziranega trga in kasnejši morebiten dejanski umik in odkup.