Arhiv novic

Petek, 26. julij 2019, Velenje

Po slabšem začetku leta Skupina Gorenje junija že z dobičkom

Po slabšem začetku leta Skupina Gorenje junija že z dobičkom

Kljub zahtevnemu začetku leta so pozitivni učinki ustvarjanja sinergij znotraj Skupine Hisense (postopno uveljavljanje prihrankov na področju nabave, začetek prodaje izdelkov, izdelanih v Hisensovih tovarnah), prilagojene marketinške in prodajne politike ter drugi ukrepi, ki jih sprejemamo na vseh področjih poslovanja, ob koncu polletja že pokazali prve pozitivne rezultate. V aprilu se je poslovanje v primerjavi z enakim obdobjem lani že začelo izboljševati. Primerljivi prihodki od prodaje v drugem četrtletju 2019 so bili že za 6,6 odstotka višji kot v drugem četrtletju 2018, medtem ko so v prvem četrtletju 2019 še za 3,7 odstotka zaostajali za primerljivimi lanskimi. Junij je bil tako po začetnih mesecih izgube prvi mesec, v katerem smo v Skupini Gorenje ustvarili dobiček.

V prvem polletju 2019 smo v Skupini Gorenje ustvarili 567,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je nekoliko več (1,6%) kot v lanskem prvem polletju. V osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov smo ustvarili 523,4 milijona evrov ali 92,2 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Rast smo dosegli predvsem na trgih Vzhodne Evrope (Romunija, Madžarska, Češka), nekoliko manjšo tudi v Skandinaviji, Franciji in Španiji. Neugodne prodajne trende smo zabeležili predvsem na trgih Rusije, Nemčije in na Nizozemskem, ob močni konkurenci in pritiskih na cene pa smo se na ključnih trgih srečevali tudi s koncentracijo največjih kupcev (združevanjem velikih prodajnih verig).   

Na ekonomiko poslovanja Skupine Gorenje v letu 2019 še vedno pomembno vpliva postopek integracije Skupine Gorenje v skupino Hisense, v okviru katerega izvajamo številne aktivnosti in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in dobičkonosnosti poslovanja. Aktivnosti za zniževanje zalog in terjatev do kupcev ter strožja politika upravljanja s kreditnimi tveganji, ki so dolgoročno izjemno pomembne za izboljšanje poslovanja, so kratkoročno vplivale na nižji obseg proizvodnje.

Na ekonomiko poslovanja so v prvih šestih mesecih leta močno vplivali tudi nespremenjen obseg fiksnih stroškov, ki jih na kratek rok ni bilo mogoče prilagoditi nižji dinamiki proizvodnje in prodaje, pritiski na stroške dela ter dodatni stroški poslovanja kot posledica izvajanja integracije in optimizacije poslovnih procesov ter reorganizacije celotne Skupine.

V letu 2019 pa smo pomembno izboljšali upravljanje s čistim obratnim kapitalom, in sicer za več kot 74 milijonov evrov, kar je posledica že omenjenih nižjih ravni zalog in terjatev do kupcev, čemur v procesu integracije namenjamo posebno pozornost. Z znižanjem naložb v čisti obratni kapital ter prodajo nekaterih družb s področja netemeljnih dejavnosti smo izboljšali čisti denarni tok iz poslovanja in naložbenja za skoraj 42 milijonov evrov.

Ob polletju smo tako po zahtevnem začetku leta izkazali izgubo iz poslovanja v višini 29,5 milijona evrov. Brez vpliva sprememb računovodskih metodologij zaradi uskladitev s politikami Skupine Hisense ter brez rezultatov odprodanih družb (pet družb s področja Ekologije ter posla prodaje premoga) bi primerljiva izguba znašala 22,8 milijona evrov. Poleg trenda izboljševanja poslovanja v drugem četrtletju bo do konca leta na ekonomiko poslovanja pozitivno vplivala tudi tradicionalno višja prodaja v drugem polletju.     

Dolgoročno bodo ugodno na ekonomiko prodaje vplivale tudi obsežne integracijske aktivnosti, ki potekajo na vseh naših trgih, kjer izvajamo različne prilagoditve cenovnega repozicioniranja, omejujemo prodajo izdelkov z neustreznimi donosi, razširjamo nabor izdelkov, izdelanih v drugih družbah skupine Hisense, izvajamo poslovne integracije na trgih, kjer imata prodajne družbe tako Gorenje kot Hisense, izvajamo komercialna vlaganja za ohranitev pozicioniranja in prisotnosti v distribucijskih kanalih ter druge integracijske aktivnosti.  

Glavni direktor Gorenja Chao Liu: »Začetek leta je bil težaven, saj smo se več mesecev borili z izgubo, a cilj je bil in ostaja jasen – z integracijo Gorenja v skupino Hisense omogočiti dolgoročne prihranke, optimizirati poslovanje ter z ustreznimi ukrepi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost. Tako bomo ne le izboljšali rezultate, temveč tudi zagotovili obsežne naložbe, ki jih načrtujemo v Gorenju, tako v Sloveniji kot v Srbiji. Zadovoljni smo, da so naša prizadevanja, tako lastnika, kot vseh zaposlenih, že po nekaj mesecih dala pozitivne rezultate, kar kaže, da smo na pravi poti.

Seveda moramo še naprej delati na izboljšanju ključnih kazalnikov uspešnosti ter nadaljevati z zmanjševanjem kompleksnosti ter izboljševanjem kakovosti, učinkovitosti proizvodnje in dobičkonosnosti. Ob doslednem izkoriščanju sinergij s Hisensom je še veliko možnosti za dodatne prihranke, npr. pri nabavi, prav tako smo z reorganizacijo celotne družbe postavili temelje za njeno učinkovitejše delovanje.

Pred nami so za proizvodnjo najbolj zasedeni meseci v letu in pred jesenjo bomo obseg proizvodnje precej povečali, da bomo lahko izpolnili naročila s trgov. Hkrati pa si prizadevamo s številnimi aktivnostmi junijski pozitivni trend rasti prodaje na naših trgih nadaljevati in še okrepiti.«