Arhiv novic

Torek, 29. oktober 2019, Velenje

Hisense v Sloveniji odpira sedež podjetja za celotno Evropo

Hisense v Sloveniji odpira sedež podjetja za celotno Evropo

V Skupini Gorenje že vse od prevzema potekajo številne integracijske aktivnosti, da bi se čim bolje vključili v globalno organizacijo skupine Hisense. Tako kot je Hisense napovedal že ob prevzemu, namerava Gorenje in Slovenijo postaviti za center vseh evropskih operacij za skupino Hisense. Z nadaljevanjem procesa integracije se torej nadaljuje tudi preoblikovanje Skupine Gorenje s poslovno-organizacijskega vidika, ki v naslednjem koraku zajema ločitev proizvodnega dela podjetja v Velenju od upravnega dela podjetja, ki bo imelo sedež v Ljubljani.         

Prilagoditev organizacijske strukture novemu poslovnemu okolju, znotraj katerega delujemo kot del korporacije Hisense, zahteva nadaljnjo optimizacijo učinkovitosti ter vitkejšo, funkcijsko organizacijo Skupine Gorenje, v celoti usklajeno z organizacijo skupine Hisense. Zaključni koraki integracije tako zajemajo tudi ločitev proizvodnega dela Gorenja od upravnega dela podjetja, vzpostavitev skupnih regijskih servisnih in storitvenih centrov ter združevanje prodajnih poslovnih enot v tujini.

V procesu omenjenega preoblikovanja Skupine Gorenje bomo ločili proizvodni del Gorenja od upravnega, tako da bodo korporacijske podporne funkcije za celotni evropski del skupine Hisense sodile pod podjetje Hisense Europe s sedežem v Ljubljani. Hisense bo s tem, kot je napovedal že ob prevzemu, v Sloveniji vzpostavil sedež upravljanja za vse svoje operacije v Evropi, medtem ko bo družba Gorenje, d. o. o., obsegala le proizvodnjo v Velenju in hčerinske družbe. Zaposleni, katerih delovna mesta so vezana na upravo, bodo v prihodnje zaposleni v podjetju Hisense Europe, kljub temu pa bodo nekatere funkcije ostale na lokaciji v Velenju.

Zaradi neugodne situacije na trgu dela in težav s pridobivanjem ustreznih kadrov bomo, da bi obdržali čim več delovnih mest, vzpostavili nekatere skupne funkcije tudi na lokaciji v Velenju ter jih organizirali kot skupne storitve in kompetenčne centre za vso Evropo/skupino Hisense, te iste funkcije pa ukinili v drugih državah, kjer so z njimi povezani stroški višji. Regijsko bomo organizirali tudi klicne centre, in sicer na 4 lokacijah za vso Evropo.

Prav tako bomo dokončali združevanje Gorenjevih in Hisensovih poslovno prodajnih enot po posameznih trgih v Evropi in regiji CIS, ki bodo po posameznih trgih odslej tudi s pravnega vidika eno podjetje.