Arhiv novic

Četrtek, 23. april 2020, Velenje

Skupina Hisense Europe zaradi hudih ekonomskih posledic pandemije koronavirusa prisiljena v ukrepe za zmanjševanje števila zaposlenih v celotni skupini

Skupina Hisense Europe zaradi hudih ekonomskih posledic pandemije koronavirusa prisiljena v ukrepe za zmanjševanje števila zaposlenih v celotni skupini
Po razglasitvi globalne pandemije COVID-19 ter epidemije v Sloveniji sredi marca, smo že v marcu 2020 zaznali močan upad naročil gospodinjskih aparatov. Trend se nadaljuje tudi v aprilu, ko so naročila upadla kar za dve tretjini. Po boljšem januarju in februarju, v primerjavi z lanskima, smo v prvem četrtletju 2020 tako zabeležili izgubo, veliko večino v marcu. Tudi v drugem četrtletju 2020 ne pričakujemo izboljšanja poslovnega rezultata, temveč za april in maj 2020 pričakujemo dodatno izgubo ter zaradi posledic pandemije koronavirusa in povsem spremenjenih okoliščin na trgih za več deset milijonov evrov slabši poslovni rezultat od prvotnih ocen za to obdobje, ki so predvidevale 1,1 milijona evrov dobička. Skupina Hisense je zato prisiljena za ohranitev poslovanja sprejeti vrsto kriznih ukrepov, med katerimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih v vseh podjetjih v Skupini. Pri tem si bodo vse družbe Skupine Hisense Europe prizadevale čim bolj zmanjšati število odpovedi z uporabo mehkih metod zmanjševanja števila zaposlenih, kar vključuje tudi dezinvestiranje družb netemeljnih dejavnosti, prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca (outsourcing), sporazumne odhode, upokojevanje itd. V zahtevnih mesecih, ki so pred nami, se bomo osredotočili na prizadevanja za povečanje prodaje, pospešek spletne prodaje in e-poslovanja ter druge operativne spremembe, ki so nujne za dolgoročno preživetje družbe in zagotavljanje delovnih mest v pričakovani globalni recesiji kot posledici globalne pandemije koronavirusa.   

·         Gorenje, d. o. o.

Naročila v vseh tovarnah Hisense Gorenje v Velenju, v Srbiji in na Češkem so že do konca marca upadla za tretjino, naročila za april 2020 pa skoraj za dve tretjini. Tudi v maju in juniju se padec naročil giblje okrog 25% (četrtina manj naročil kot v enakem obdobju lani). V Gorenju, d. o. o., se je temu sorazmerno tako zmanjšala tudi potreba po delavcih v proizvodnji in s proizvodnjo povezanih organizacijskih enotah. V Gorenju, d. o. o., se je temu sorazmerno tako zmanjšala tudi potreba po delavcih v proizvodnji in s proizvodnjo povezanih organizacijskih enotah. Čeprav se je družba Gorenje deloma vključila v državne interventne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, to ne bo dovolj za premostitev velikega izpada prihodkov, ki močno vplivajo na negativni poslovni rezultat. Kljub temu stroški dela glede na bistveno zmanjšan obseg poslovanja še vedno negativno vplivajo na poslovni rezultat.

Zaradi navedenih nepričakovanih in nepredvidenih razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19, bo delodajalec primoran zaradi novo nastalih poslovnih razlogov ponovno začeti postopek odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu (približno 700) delavcev, v Gorenju, d. o. o., predvsem v proizvodnji, saj se zaradi upada naročil posledično sorazmerno zmanjšuje potreba po delavcih v proizvodnji. Zmanjšanje je sorazmerno tako na delovnih mestih, ki so neposredno tehnološko vključena v proizvodni proces (t.i. direktni delavci), kot tudi na delovnih mestih, ki zagotavljajo podporo proizvodnemu procesu (t.i. indirektni proizvodni delavci).

·         Hisense Gorenje Europe, d. o. o.

Osnovna dejavnost družbe je izvajanje prodajnih, marketinških, finančnih, računovodskih, kadrovskih in pravnih storitev za družbo Gorenje, d. o. o., s tem pa posredno za skupino Hisense Gorenje v Evropi. Zaradi zgoraj omenjenega velikega upada naročil se je posledično zmanjšal tudi obseg storitev, ki jih je delodajalec opravljal za naročnika, razen rednih in nujnih aktivnosti, kot je npr. zaključevanje računovodskih izkazov in obračun plač. Delodajalec je v posledici spremenil terminski koledar, priporočal koriščenje neizrabljenega dopusta iz leta 2019 ter koriščenje presežka ur. Delo so nadaljevali (v podjetju ali od doma) le tisti delavci, ki so imeli v tem času nujne in rokovno vezane naloge.

Naročnik (Gorenje, d. o. o.) je družbi HGE zaradi ekonomske situacije že predlagal sklenitev aneksa k pogodbi o zagotavljanju storitev, zaradi prilagoditve, tj. zmanjšanja obsega naročenih storitev. Stroške poslovanja HGE večinoma predstavljajo stroški dela, zato bi ob nespremenjenem številu zaposlenih in zmanjšanem obsegu storitev družba ustvarjala izgubo.

Družba HGE tudi ni upravičena do uveljavljanja pomoči oz. ukrepov države po interventnem zakonu, saj je začela poslovati šele v letošnjem letu. Stroški dela za družbo kljub nezmožnosti poslovanja ostajajo nespremenjeni, kar še dodatno negativno vpliva na poslovni rezultat. Zaradi opisanih ekonomskih razlogov je tudi družba HGE zaradi zmanjšanega obsega dela naročnika njenih storitev (Gorenja, d. o. o. ) prisiljena zmanjšati število zaposlenih za okrog 300, pri čemer bo zmanjšanje števila delavcev proporcionalno v vseh organizacijskih enotah.

·         Prodajno poslovne enote po Evropi

Zmanjševanje števila zaposlenih bo prav tako potekalo po vseh prodajno poslovnih enotah Hisensa v Evropi, tako da bo zajemalo celotno skupino Hisense Europe.

Pri tem si bodo vse družbe Skupine Hisense Europe prizadevale čim bolj zmanjšati število odpovedi z uporabo mehkih metod zmanjševanja števila zaposlenih, kar vključuje tudi dezinvestiranje družb netemeljnih dejavnosti, prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca (outsourcing), sporazumne odhode, upokojevanje itd. V zahtevnih mesecih, ki so pred nami, se bomo osredotočili na prizadevanja za povečanje prodaje, pospešek spletne prodaje in e-poslovanja ter druge operativne spremembe, ki so nujne za dolgoročno preživetje družbe in zagotavljanje delovnih mest v pričakovani globalni recesiji kot posledici globalne pandemije koronavirusa.