Arhiv novic

Četrtek, 21. maj 2020, Velenje

V Gorenju že za 40% zmanjšali število odpovedi iz poslovnih razlogov

V Gorenju že za 40% zmanjšali število odpovedi iz poslovnih razlogov
Skupina Hisense Europe je konec aprila zaradi hudega padca naročil in prihodkov kot posledice  epidemije koronavirusa začela s postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Po sprejetju kriterijev za določitev presežnih delavcev, pri čemer sindikat ni želel sodelovati, smo nato s sindikatom sklenili še dodaten dogovor, po katerem dela v katerikoli družbi Hisense Gorenja, kjer so ugotovljeni presežni delavci, ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo staršev samohranilcev. Do priprave predloga programa presežnih delavcev za družbo Gorenje, d. o. o., ki smo ga že vročili sindikatu, nam je uspelo število odpovedi iz poslovnih razlogov v tej družbi zmanjšati že za 40%, od prvotno predvidenih 544 na 327.   
V invalidskem podjetju I.P.C. programa presežnih delavcev sploh ne bomo izvajali, saj zakon tega pri tako majhnem številu odpovedi ne zahteva (število odpovedi v I. P. C. bo manjše od 29, namesto prvotno predvidenih 84). Invalidom bo družba odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če bodo pred tem izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 
Če se bo po končanem postopku v katerem od podjetij Hisense Gorenje ali pri drugih delodajalcih znova pojavilo povpraševanje po delavcih, bomo tem družbam posredovali podatke o številu in kategoriji presežnih delavcev, da jim tako olajšamo možnost ponovne zaposlitve. Prav tako bomo presežne delavce seznanili s ponudbo razpoložljivih delovnih mest na območjih, kjer bivajo. 
Podjetja skupine Hisense Europe v Sloveniji so se v zadnjih treh mesecih deloma (kolikor in tista, ki so do tega upravičena) sicer vključila v državne interventne ukrepe, vendar stroški dela glede na bistveno zmanjšan obseg poslovanja še vedno negativno vplivajo na poslovni rezultat. Pri tem je država z novelo interventnega zakona omejila višino pomoči na 800.000 evrov za posamezno podjetje, tako da smo za vsa podjetja v Sloveniji upravičeni le še do 1,7 milijona evrov pomoči (in ne več do 5,3 milijona evrov, kot je bilo predvideno pred omejitvijo). Pričakovana izguba Gorenja ob polletju bo, glede na padec naročil, ki se nadaljuje v maju in juniju, znašala 41 milijonov evrov.