Arhiv novic

Torek, 29. september 2020, Velenje

Podjetje namerava delavcem izplačati več kot 2 milijona evrov izrednega bonusa, sindikat pa napovedal stavko

Podjetje namerava delavcem izplačati več kot 2 milijona evrov izrednega bonusa, sindikat pa napovedal stavko
Družba Gorenje, d. o. o., je 25. septembra izplačala posebni bonus iz naslova prihrankov v proizvodnji za avgust vsem zaposlenim v Gorenjevih tovarnah, v IPC in strokovnih službah Gorenja, neposredno vezanih na proizvodnjo. Prav tako namerava posebni bonus izplačevati prihodnje tri mesece. Zaposleni v proizvodnji so s svojim kakovostnim in predanim delom namreč izjemno pomemben del nedavnega uspeha podjetja, zato se je vodstvo odločilo izplačati omenjeni bonus kljub temu, da po zadnjih treh zaporednih uspešnih mesecih podjetje v obdobju januar-avgust 2020 skupno še vedno izkazuje kumulativno izgubo. Sindikat pa je zaradi izplačila napovedal stavko. 

Posebne spodbude za doseganje delovne uspešnosti po posameznih tovarnah so del poslovnega sistema Hisense in smo jih že vpeljali v proizvodnih družbah v Valjevu v Srbiji in v Mori na Češkem, kjer so jih zaposleni dobro sprejeli. Temeljijo na doseganju ciljev posameznih tovarn in ustvarjenih prihrankih iz tega naslova ter se od tovarne do tovarne zato razlikujejo, vezane pa so tudi na število oddelanih ur posameznega delavca. V Velenju pa je sindikat izrednemu bonusu iz naslova prihrankov nasprotoval in zahteval izplačilo enotnega bonusa po sistemu uravnilovke, v nasprotnem primeru pa zagrozil s stavko.    

Vodstvo je v več tednov trajajočih pogovorih s sindikatom že sklenilo, da izredni bonus, ki ni del rednega nagrajevanja v skladu s kolektivno pogodbo, saj predstavlja nadstandard, izplačamo tudi za nazaj (za avgust), kar sprva ni bilo predvideno. Sindikatu je vodstvo stopilo naproti celo glede sistema uravnilovke, saj smo sklenili, da 50% bonusa obračunamo za vse enako (ne glede na tovarno), le polovico zneska pa glede na dejanski rezultat posamezne tovarne, v kateri delavec dela.

Prepričani smo, da je to pravi način tako za zaposlene kot za podjetje. Prvič v zgodovini podjetja nagrajujemo glede na dejanske merljive rezultate. Zavedamo se, da nekateri z zneskom bonusa za avgust niso bili zadovoljni, a je bilo avgustovsko izplačilo zaradi kolektivnega dopusta in posledično manj oddelanih ur tudi precej nižje v primerjavi s prihajajočim meseci. Že septembra bo bonus med 30 in 40 odstotkov višji od avgustovskega. Vendar pa v primeru stavke, tudi kratkotrajne in le z manjšim številom stavkajočih zaposlenih, načrtovanih bonusov za prihodnje tri mesece ne bomo izplačali. Po grobi oceni bi posamezni zaposleni povprečno dobil okrog 500 evrov bruto za vse štiri mesece skupaj.

Menimo, da je sindikat tokrat pripeljal družbo in zaposlene v povsem absurdno situacijo, ko je želelo podjetje delavce dodatno finančno nagraditi, za to bi namenili več kot 2 milijona evrov, sindikat pa je zaradi tega napovedal stavko. »Stavka bi, če bi bila izpeljana, pomenila izgubo tako za zaposlene, kot za družbo, škodo bomo čutili oboji. Podjetje ne bo izpolnilo naročil, posledično bo utrpelo izgubo prihodka, kar bo poslabšalo rezultat in tako bo tudi manj možnosti za prihodnje nagrajevanje, zaposleni pa bodo ob bonuse, ki bi jih sicer zasluženo prejeli,« je dejal Alex Zhu, predsednik Skupine Hisense Europe. »Spodbujati in nagrajevati želimo učinkovitost, starega sistema uravnilovke je konec. Tukaj imamo odlične delavce in zaupam našim zaposlenim, da bodo o napovedani stavki premislili s svojo glavo. Verjamem, da se bodo znali sami prav odločiti in da bomo skupaj doseženi uspeh iz preteklih treh mesecev nadaljevali in še nadgradili, ne pa sproti rušili vse, kar smo s predanim delom že dosegli.«         

Če bo prišlo do stavke, ta ne bo plačana, saj ne gre za kršitev kolektivne pogodbe.