Arhiv novic

Četrtek, 15. oktober 2020, Velenje

Zaposlitev v novi TV tovarni bomo najprej ponudili zaposlenim v Gorenju

Zaposlitev v novi TV tovarni bomo najprej ponudili zaposlenim v Gorenju

V januarju 2021 bomo v Velenju na območju Gorenja v okviru nove družbe Hisense Europe Electronic zagnali proizvodnjo TV aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg. V prvi fazi bomo zaposlili 330 proizvodnih delavcev, upoštevajoč tudi strokovni kader pa bomo do januarja v novi tovarni odprli okrog 400 delovnih mest. Možnost zaposlitve v novi tovarni TV aparatov bomo najprej ponudili sodelavcem iz proizvodnih tovarn v Gorenju.

V tovarni Hisense Europe Electronic, ki jo vzpostavljamo znotraj proizvodnega območja Gorenja v Velenju, v nekdanji proizvodni hali HZPA, bodo v prvi fazi na 4 proizvodnih linijah izdelali dva milijona televizijskih aparatov letno, nato pa bomo zmogljivost in število linij v naslednjih fazah do leta 2023 povečevali skladno z zahtevami trga do proizvodne zmogljivosti skoraj 4 milijonov TV aparatov letno. Investicija v tehnološko opremo bo vredna 7 milijonov evrov. V sodobni, avtomatizirani proizvodnji bomo v začetku ponudili zaposlitev 330 proizvodnim delavcem, pri tem bomo najprej dali možnost zaposlenim v Gorenjevih tovarnah gospodinjskih aparatov, da se prezaposlijo v novo tovarno. Prezaposlitve v Hisense Europe Electronic bomo v Gorenju nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Tudi del strokovnega kadra bomo iskali v podjetjih Skupine Hisense Europe, tako bomo vzpostavili povezovalni člen med Gorenjem in novo tovarno, bodo pa v obeh primerih priložnost za zaposlitev prav tako dobili tudi drugi, zunanji kandidati. Interesenti lahko spremljajo razpisana delovna mesta in se nanje prijavijo na spletnih straneh podjetja. Novo zaposleni delavci v proizvodnji bodo v TV tovarni 15. decembra začeli z usposabljanjem.

Vzpostavitev proizvodnje TV aparatov Hisense bo prispevala ne le k zmanjšanju lokalne brezposelnosti, temveč tudi h krepitvi inovativnosti, širitvi proizvodnih aktivnosti, trajnostnemu razvoju ter večji konkurenčnosti in internacionalizaciji. Ustvarjanje večjega števila novih delovnih mest v Savinjsko-šaleški regiji ima še dodatno težo v luči procesa prestrukturiranja premogovne regije. Dodaten potencial razvoja regije predstavlja tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže, kar je zlasti pomembno za področje malega gospodarstva.

Ena od pomembnejših strategij podjetja Hisense je centraliziranje proizvodnih baz v Evropi, kar povečuje učinkovitost delovanja in posledično zmanjšuje stroške. Skupina Hisense je za center svojih evropskih poslovnih operacij izbrala Slovenijo, kjer je tudi sedež evropskega dela skupine, za svojo glavno proizvodno in razvojno lokacijo pa določila Velenje.