Arhiv novic

Četrtek, 2. september 2021, Velenje

Po turbulentnem prvem polletju 2020 Hisense Europe zadnjih 14 mesecev ustvarja dobiček

Po turbulentnem prvem polletju 2020 Hisense Europe zadnjih 14 mesecev ustvarja dobiček
V letu 2020 smo v skupini Hisense Europe ustvarili slabi dve milijardi evrov prihodkov od prodaje, od tega več kot 97 odstotkov v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov. Milijardo omenjenih prihodkov od prodaje smo ustvarili na trgih zahodne Evrope, dobrih 800 milijonov evrov v vzhodni Evropi ter preostanek v ostalem svetu. Proizvodna družba Gorenje, d. o. o., je lani ustvarila 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 42,3 odstotka več kot v letu 2019.
Leto 2020 je bilo prvo leto delovanja v okviru novoustanovljene skupine Hisense Europe, ki zajema vse naše proizvodne, storitvene, prodajne in hčerinske družbe v Evropi, geografsko pa obsega Evropo ter regijo SND (centralno in jugovzhodno Evropo, Baltske države ter države bivše Sovjetske zveze). Korporacijska struktura je poenostavljena, kar omogoča učinkovitejše upravljanje poslovanja, rezultati poslovanja pa so od druge polovice leta 2020 bistveno izboljšani.

V letu 2020 smo v skupini Hisense Europe ustvarili slabi dve milijardi evrov prihodkov od prodaje, od tega več kot 97 odstotkov v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov. Milijardo omenjenih prihodkov od prodaje smo ustvarili na trgih zahodne Evrope, dobrih 800 milijonov evrov v vzhodni Evropi ter preostanek v ostalem svetu. 

Proizvodna družba Gorenje, d. o. o., je lani ustvarila 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 42,3 odstotka več kot v letu 2019. Na poslovno uspešnost Gorenja so v 2020 močno vplivali dokončanje postopka integracije poslovanja Skupine Hisense v Evropi (nekdanje Skupine Gorenje in Hisensovih družb s sedežem v Evropi) v novo skupino Hisense Europe, izbruh pandemije koronavirusa, optimizacija različnih področij delovanja ter močna konkurenca v panogi. 

Lansko leto je bilo tako za proizvodnjo izjemno zahtevno. Od marca do maja, ko je epidemija koronavirusa zajela Evropo, so naročila nenadoma izrazito upadla (tudi do 65%), hkrati pa smo zaradi tri do štiritedenske zaustavitve proizvodnje na vseh proizvodnih lokacijah beležili izjemno nizko raven proizvodnje ter zasedenosti proizvodnih zmogljivosti. S pravočasnimi ukrepi in odzivom na izbruh pandemije ter prilagoditvijo prodajnih strategij pa nam je uspelo ustvariti nove priložnosti ter hitro povečati prodajo ter obseg poslovanja. Ves čas smo bili v tesnih stikih z našimi kupci ter jih dnevno obveščali o stanju dobavnih verig v Evropi in na Kitajskem. Osredotočili smo se na spletno prodajo ter izkoristili dobro razvito spletno poslovanje več državah za širitev našega poslovanja. Tako smo v kratkem času močno izboljšali spletno poslovanje, zlasti v vzhodni Evropi, s tem pa tudi povečali spletno prodajo v celotni Evropi za 53 odstotkov (v primerjavi z 2019). 

Druga polovica leta bistveno boljša, povečali smo tudi tržne deleže v vseh skupinah gospodinjskih aparatov

V drugi polovici leta se je tako izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti postopoma povečevala in je bila več kot 20 odstotnih točk višja kot v enakem obdobju 2019. To nam je uspelo s pravočasno zaposlitvijo in usposabljanjem več kot tisoč novih delavcev, odstranitvijo tehnoloških ozkih grl in močnim pritiskom na dobavno verigo, kjer so se pokazale prednosti velike korporacije, katere del smo. Ob težavah z dobavami in transportom od tujih dobaviteljev v Evropi smo v sodelovanju s Hisensom na Kitajskem pospešili zamenjavo s kitajskimi dobavitelji, si delili vire, se medsebojno dopolnjevali z materiali, ki jih je primanjkovalo ter hitro vzpostavili podporno dobavno verigo, orientirano na Kitajsko. Prav tako smo znižali proizvodne stroške na standardno enoto za skoraj 10 odstotkov, povečali produktivnost za skoraj 20 odstotkov, znatno izboljšali kakovost aparatov ter zmanjšali obratni kapital, vezan v surovinah. 
V produktnem vodenju ter razvoju smo se osredotočili na izboljšanje konkurenčnosti izdelkov prek lansiranja novih izdelkov, aktivnosti za zniževanje stroškov izdelkov ter zmanjšanje kompleksnosti modelov in platform. 

V 2020 smo tudi znatno izboljšali prihodke od prodaje na zaposlenega ter se iz organizacije, osredotočene na blagovne znamke, preoblikovali v funkcijsko organizacijo s poenostavljenimi plastmi upravljanja in izboljšano strukturo dela, ki zagotavljajo fleksibilnost in omogočajo hitro odzivanje v trenutnem nestabilnem in nepredvidljivem globalnem poslovnem okolju ter podpirajo vzdržno trajnostno rast in razvoj skupine Hisense Europe.

Kljub vsemu nam ogromnega izpada prodaje iz prve polovice leta ni uspelo povsem nadomestiti, tako da je skupina Hisense Europe leto 2020 zaključila z 12,8 milijona evrov izgube. Od tega je izguba Gorenja znašala 11,5 milijona evrov, kar pa je za 48 milijonov evrov boljši rezultat kot v letu 2019. Znatno boljši rezultati poslovanja se nadaljujejo vse od junija 2020, saj od takrat skupina Hisense Europe ves čas ustvarja dobiček. Prav tako smo v Hisensu v 2020 povečali tržni delež v Evropi na 3,7 odstotka, tako skupno v segmentu gospodinjskih aparatov, kot tudi v prav vseh izdelčnih skupinah, največ v segmentu hladilno-zamrzovalnih aparatov. Tudi v letu 2021 smo tržni delež še naprej povečevali. 

Slovenija Hisensov globalni razvojni center za kuhinjske aparate

V skupini Hisense Europe smo lani v aktivnosti s področja raziskav in razvoja vložili 42 milijonov evrov, od tega skoraj 12 milijonov v razvoj novih izdelkov. Z naložbami v R&D izboljšujemo konkurenčnost naših izdelkov, s čimer podpiramo rast in strukturno izboljšanje prodaje. Število zaposlenih v R&D smo povečali na blizu 400. Junija 2020 smo v Velenju vzpostavili Hisensov globalni R&D center za razvoj kuhinjskih aparatov, ki ga še vedno kadrovsko krepimo in zaposlujemo inženirje, diplomirane inženirje in magistre strojništva, elektrotehnike, mehatronike in računalništva.