Arhiv novic

Sreda, 14. december 2022, Velenje

S spremembo kolektivne pogodbe delodajalec in sindikat zagotovila višje osnovne plače

S spremembo kolektivne pogodbe delodajalec in sindikat zagotovila višje osnovne plače
Od julija letos smo se predstavniki delodajalca in sindikata pogajali o prenovi obstoječe podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja. Obe strani sta skozi konstruktivna in vsebinska pogajanja vseskozi sledili skupnemu cilju, to je dolgoročna in stabilna rast našega podjetja v dobrobit vseh deležnikov ter se osredotočali na doseganje dogovora znotraj realnih finančnih okvirjev, ki bo sprejemljiv za obe strani. Delodajalec bo v uresničevanje dogovora vložil skoraj 13 milijonov evrov na letni ravni (glede na leto 2022). Korektna, predvsem pa uspešna pogajanja o prenovi kolektivne pogodbe so dober temelj za konstruktivno nadaljevanje socialnega dialoga v prihodnjem letu. V sklopu pogajanj smo se dogovorili še za izplačilo letošnje božičnice, in sicer v vrednosti 850 evrov bruto.   
Glavni namen in povod za začetek pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja je bila želja obeh strani po boljši, vzdržnejši in pravičnejši ureditvi plačnega sistema, pri čemer smo poseben poudarek in sredstva namenili ureditvi najnižjih plač. Pogajanja smo namreč začeli še pred napovedanim dvigom minimalne plače, ker se oboji zavedamo problematike plač v najnižjih rangih plačne lestvice, pa tudi vse močnejšega učinka uravnilovke, ki ga vsakokratni dvig minimalne plače le še poslabša.

Zato smo se v okviru sprememb obstoječe kolektivne pogodbe dogovorili o prenovi plačnega sistema. Za najnižji tarifni razred za začetnike na najenostavnejših delih v proizvodnji bomo povečali osnovne plače na 994 evrov bruto. Na zgornjem delu plačne lestvice dodajamo nove, višje plačne razrede, s čimer bomo omogočili napredovanje in zaposlovanje najboljših strokovnjakov in vodij.

Nihče od zaposlenih s 7 ali več leti delovne dobe v Hisense Europe ne bo imel več osnovne plače pod 1151,77 evra bruto. Nova plačna lestvica bo veljala od 1. januarja 2023.

Jasneje smo opredelili podlago za izračun uskladitve plač, kjer opredelitev  Skupine Gorenje, ki ni bila več aktualna, nadomeščamo z družbami skupine Hisense Europe, podpisnicami podjetniške kolektivne pogodbe.

Pri pravicah, ki temeljijo na delovni dobi (jubilejne nagrade, odpravnine), bomo upoštevali delovno dobo v podjetju (vključno s podjetji znotraj naše skupine oz. pravnimi predniki). Dodatek za delovno dobo bomo za bodoče zaposlene, ki se bodo v podjetjih Hisense Europe zaposlili po 1. 1. 2023, obračunavali po stopnji 0,7% letno za vsako leto delovne dobe v Hisense Europe (prej 0,5% letno), ne pa več za skupno delovno dobo pri vseh delodajalcih (prej 0,5% letno). S tem želimo v bodoče več poudarka v podjetniški kolektivni pogodbi nameniti pripadnosti podjetju, medtem ko  višina dodatka in način obračunavanja za obstoječe zaposlene ostajata enaka.

Natančneje smo opredelili tudi napredovanja, ki so vezana na letno ocenjevanje delovne uspešnosti, predlog kriterijev za napredovanje pa bomo pred implementacijo uskladili in potrdili še s svetom delavcev. 

Nekoliko smo spremenili tudi lestvico za izračun dodatnih dni letnega dopusta glede na zahtevnost delovnega mesta, delovno dobo in starost. Glede zagotavljanja pravic zaposlenih še naprej presegamo raven branžne kolektivne pogodbe, kar je v interesu tako delodajalca, kot sindikata. 
V sklopu pogajanj o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe sta se delodajalec in sindikat sporazumela tudi o višini letošnje božičnice, ki bo izplačana 20. decembra v višini 850 evrov bruto.

»Uspeh pogajanj med delodajalcem in sindikatom dokazuje, da smo oboji pripravljeni in sposobni obrniti nov list in se osredotočiti na prihodnost: na zagotavljanje trajnostne rasti in razvoja podjetja v korist vseh njegovih deležnikov. Verjamem, da smo s tem tudi postavili trdne temelje za konstruktivno nadaljevanje socialnega dialoga ter da bomo tudi v prihodnje zahtevni, a korektni in razumni partnerji drug drugemu, saj le tako lahko zgradimo dolgoročno uspešno zgodbo,« je izpostavila vodja delodajalske pogajalske skupine, podpredsednica Hisense Europe in Hisense International Stanka Pejanović.         

»Skozi pogajanja o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe s poudarkom na plačnem sistemu smo imeli tako predstavniki sindikata, kot tudi predstavniki delodajalca skupni cilj, in sicer dolgoročno stabilno in močno podjetje ter zadovoljne zaposlene. Samo skupaj smo lahko močnejši in verjamem, da smo to tudi dokazali z uspešnim zaključkom sicer napornih, a konstruktivnih pogajanj,« je dejala predsednica SKEI Gorenje GA Jasminka Nedić, vodja sindikalne pogajalske skupine.

Delodajalec in sindikat sta se dogovorila tudi, da v letu 2023 konstruktivno nadaljujeta socialni dialog, upoštevajoč aktualne razmere. Na temelju tokratnega uspešnega dogovora, s katerim smo oboji dokazali, da smo v korist podjetja in njegovih zaposlenih sposobni preseči nesoglasja in pritiske minulih obdobij, nameravamo še naprej graditi vzajemen odnos partnerskega sodelovanja v dobro vseh deležnikov družbe. Poslovodstvo Hisense Europe in sindikat SKEI, Konferenca PS Gorenje